arrow_back Függő kérdések (i)

Indirekte Fragesätze (Wiederholung)

Ismétlés: kiegészítendő kérdések

Kiegészítendő kérdést teszünk fel, amikor egy ismeretlen dologról kérdezünk valakit. Erre a kérdésre nem lehet igennel vagy nemmel válaszolni. A kiegészítendő kérdés (W-Frage) első helyén egy kérdőszó áll, ami általában W betűvel kezdődik. Például Woher …? Wo …? Wie …?

Warum haben Sie uns diese langsamen Tablets verkauft?
Miért adta el nekünk ezeket a lassú táblagépeket?

Wie bekomme ich mein Geld zurück?
Hogyan kaphatom vissza a pénzem?

Ismétlés: függő kérdő mondatok kérdőszóval

Egy mellékmondatot alkotva függő kérdésként is feltehetünk egy kiegészítendő kérdést. Ez a mellékmondat rendszerint a főmondat tárgya. Ebben az esetben a főmondat általában nem állhat önmagában. A főmondat lehet kijelentő vagy kérdő mondat. Ha a főmondat egy kijelentő mondat, akkor egy pont van a végén. Ha a főmondat egy kérdő mondat, akkor egy kérdőjel van a végén.

Kijelentő mondat + függő kérdés:

Ich möchte wissen, warum Sie uns diese langsamen Tablets verkauft haben.
Szeretném tudni, miért adta el nekünk ezeket a lassú táblagépeket.

Kérdő mondat + függő kérdés:

Können Sie mir sagen, wie ich mein Geld zurückbekomme?
Meg tudná nekem mondani, hogyan kaphatom vissza a pénzem?

A közvetett kérdő mondatokat gyakran használjuk a kérdések nagyon megfogalmazására. Néha azonban az ilyen kérdést ironikusnak is szánhatjuk. Ilyenkor nem várunk rá választ, egyszerűen csak panaszkodni akarunk:

Wissen Sie, wie oft ich heute schon angerufen habe?
Tudja, hogy már hányszor hívtam ma?


Német nyelvtani kifejezések:

die W-Frage (kiegészítendő kérdés): a kiegészítendő kérdések nyitott kérdések, amelyekre nem lehet „igen” vagy „nem” választ adni. Ezeket a kiegészítendő kérdéseket Ergänzungsfragen-nek is nevezik. A kérdés elején általában egy W betűvel kezdődő kérdőszó áll.