arrow_back Függő kérdések: ob (1)

Indirekte Fragesätze: ob (1)

Eldöntendő kérdések

Eldöntendő kérdéseket (Satzfrage) igen/nem kérdésnek (Ja/Nein-Fragen) is nevezik, mert ezekre a kérdésekre igennel vagy nemmel lehet válaszolni. Ezekben a ragozott ige áll az első helyen, utána az alany következik.

Hilfst du mir?
Segítesz?

Kannst du mir eine Webseite erstellen?
Tudnál nekem egy weboldalt készíteni?

Függő kérdőmondat: ob

Az ob (-e) kötőszóval bevezetett mellékmondattal (ob-Staz) függő eldöntendő kérdéseket képezhetünk. Ezek tárgyi mellékmondatok, amelyek a főmondat tárgyát képezik. Ezekben az esetekben a főmondat rendszerint nem állhat önállóan. Az eldöntendő kérdés ragozott igéje a mellékmondat végére kerül.

Ich möchte wissen, ob du mir hilfst.
Szeretném tudni, hogy segítesz-e nekem.

Ich habe dich gefragt, ob du mir eine Webseite erstellen kannst.
Megkérdeztem, hogy tudnál-e nekem egy weboldalt készíteni.

A közvetett kérdő mondatokat gyakran használjuk a kérdések udvarias megfogalmazására. A főmondat lehet kijelentő vagy kérdő mondat. Azt fejezi ki, hogy tudni szeretnénk valamit. Ügyeljünk a mondatvégi írásjelre is. Ha a főmondat kijelentő mondat, akkor pont van a végén. Ha a főmondat egy kérdő mondat, akkor egy kérdőjel van a végén.

Können Sie mir sagen, ob Sie ein Smartphone haben?
Meg tudná mondani, hogy van-e okostelefonja?

Darf ich Sie fragen, ob Sie soziale Netzwerke nutzen?
Megkérdezhetem, hogy használ-e közösségi oldalakat?

Ich möchte gerne wissen, ob es hier eine schnelle Internetverbindung gibt.
Érdeklődni szeretnék, hogy van-e itt gyors internetkapcsolat.


Német nyelvtani kifejezések:

die Satzfrage (eldöntendő kérdés): A eldöntendő kérdés olyan kérdés, amelyre igennel vagy nemmel lehet válaszolni.

der Hauptsatz (főmondat): A főmondat általában legalább egy alanyból és egy ragozott igéből áll. Az ige a főmondatban a második helyen található.

der Nebensatz (mellékmondat): A mellékmondat általában nem állhat önállóan, egy fölérendelt főmondattól vagy egy másik mellékmondattól függ. A mellékmondatban a ragozott ige szinte mindig a végén van. Számos mellékmondat bizonyos bevezető szavakkal kötődik a fölérendelt tagmondathoz.