arrow_back Célhatározói mellékmondat: damit

Finalsätze: damit

Az damit-al bevezetett célhatározói mellékmondatok

A célhatározói mellékmondatok egy általában cselekvést leíró fölérendelt mondattól függenek.

Wir kaufen einen Saugroboter.
Vásárolunk egy robotporszívót.

Az célhatározói mellékmondat megadja a fölérendelt mondatban leírt cselekvés célját, szándékát. A damit-al (hogy) bevezetett célhatározói mellékmondatot vessző választja el a fölérendelt mondattól. A célhatározói mellékmondat igéje ragozott, és a mellékmondat végére kerül.

Wir kaufen einen Saugroboter, damit die Wohnung schneller sauber wird.
Vásárolunk egy robotporszívót, hogy gyorsabban lehessen kitakarítani a lakást.


Német nyelvtani kifejezések:

die Konjunktion (kötőszó): a kötőszók (például und, oder, aber) mondatokat vagy mondatrészeket kötnek össze egymással. Kétféle kötószó létezik:

1. Azonos rangú mondatokat vagy mondatrészeket összekötő kötőszavak, például: und, oder, aber. Ezeket mellérendelő kötőszóknak is nevezzük (nebenordnende Konjunktionen).

2. Alárendelt tagmondatot fölérendelt tagmondattal összekötő kötőszók, például: weil, dass. Ezeket alárendelő kötőszónak (unterordnende Konjunktionen) is nevezik.