arrow_back Célhatározói mellékmondat: um ... zu (1)

Finalsätze: um ... zu (1)

Az um... zu-val bevezetett célhatározói mellékmondatok

A célhatározói mellékmondatok egy általában cselekvést leíró fölérendelt mondattól függenek.

Wir kaufen einen Saugroboter.
Vásárolunk egy robotporszívót.

Az célhatározói mellékmondat megadja a fölérendelt mondatban leírt cselekvés célját, szándékát. A célhatározói mellékmondatot vessző választja el a fölérendelt mondattól.

Wir kaufen einen Saugroboter, um Zeit zu sparen.
Vásárolunk egy robotporszívót, hogy időt takarítsunk meg.

Az um … zu szerkezetű mellékmondatot az um kötőszóval vezetjük be. A célhatározói mellékmondat igéje a mellékmondat végére kerül. Az ige ragozatlan főnévi igenév (Infinitiv) alakban van (+ zu). Ha elváló igekötős igéről van szó, a zu az igekötő után kerül beszúrásra.

Ich brauche eine große Tasche, um die leeren Flaschen wegzubringen.
Kell egy nagy táska, hogy elvigyem az üres üvegeket.

Az um ... zu célhatározói mellékmondatnak nincs saját alanya. Ezért ez a mondatszerkezet csak akkor lehetséges, ha az alany a fölérendelt mondatban és a célhatározói mellékmondatban megegyezik.

Ich hole einen Besen. Ich kehre die Terrasse.
Hozok egy seprűt. Felseprem a teraszt.

Ich hole einen Besen, um die Terrasse zu kehren.
Hozok egy seprűt, hogy felseperjem a teraszt.

Ha az alany nem ugyanaz, akkor a damit-al (hogy) bevezetett célhatározói mellékmondatot használhatjuk.


Német nyelvtani kifejezések:

der Infinitiv (főnévi igenév): A főnévi igenév az ige nem ragozott alapalakja. Ez rendszerint az ige szótári alakja. A német igék főnévi igeneve általában -(e)n-re végződik.