arrow_back Vonatkozó mellékmondat + elöljárószó (2)

Relativsätze + Präposition (2)

Vonatkozó mellékmondatok több esettel álló elöljárószókkal

Az elöljárószóval kezdődő vonatkozó mellékmondatban az elöljárószó határozza meg a vonatkozó névmás esetét. Ha a vonatkozó mellékmondat elején álló elöljárószó egy helyet leíró több esettel álló elöljárószó, akkor a már ismert szabályok érvényesek: ha az elöljárószó és az azt követő vonatkozó névmás a Wo ...? (hol?) kérdésre válaszol, akkor a vonatkozó névmás részes esetben áll. Ha a Wohin ...? (hova?) kérdésre ad választ, akkor a vonatkozó névmás tárgyesetben áll.

Részes eset:

Das ist das Theater. In dem Theater treten viele berühmte Schauspieler auf.
Ez a színház. A színházban számos híres színész lép fel.

Wo treten viele berühmte Schauspieler auf? – In dem Theater.
Hol lép fel sok híres színész? - A színházban.

Das ist das Theater, in dem viele berühmte Schauspieler auftreten.
Ez az a színház, ahol sok híres színész lép fel.

Das ist die Bühne. Auf der Bühne stehen die Schauspieler jeden Abend.
Ez a színpad. A színészek minden este a színpadon állnak.

Wo stehen die Schauspieler jeden Abend? – Auf der Bühne.
Hol állnak minden este a színészek? - A színpadon.

Das ist die Bühne, auf der die Schauspieler jeden Abend stehen.
Ez az a színpad, amin a színészek minden este állnak.

Tárgyeset:

Das ist das Theater. In das Theater gehen jede Woche mehrere Tausend Menschen.
Ez a színház. Ebbe a színházba hetente több ezren járnak.

Wohin gehen jede Woche mehrere Tausend Menschen? – In das Theater.
Hová megy több ezer ember hetente? - A színházba.

Das ist das Theater, in das jede Woche mehrere Tausend Menschen gehen.
Ez az a színház, ahová hetente több ezren járnak.

Das ist die Bühne. Auf die Bühne ist ein Zuschauer geklettert, weil er einer Schauspielerin Blumen schenken wollte.
Ez a színpad. Egy néző felmászott a színpadra, mert virágot akart adni egy színésznőnek.

Wohin ist ein Zuschauer geklettert? – Auf die Bühne.
Hová mászott fel egy néző? - A színpadra.

Das ist die Bühne, auf die ein Zuschauer geklettert ist, weil er einer Schauspielerin Blumen schenken wollte.
Ez az a színpad, amelyre egy néző felmászott, mert virágot akart adni egy színésznőnek.