arrow_back Függő kérdések (2)

Indirekte Fragesätze (2)

Was haben Sie bisher beruflich gemacht?
Milyen munkát végzett eddig?

Frau Jansen möchte wissen, was Erika bisher beruflich gemacht hat.
Jansen asszony szeretné tudni, hogy Erika milyen munkát végzett eddig.

A közvetlen kiegészítendő kérdés átalakítható egy függő kérdő mondattá, amelyet a kérdőszóval vezetünk be. A közvetlen kiegészítendő kérdés ragozott igéje a mellékmondat végére kerül. Figyeljünk arra, hogy a személy vagy a személyes névmás gyakran változik a függő kérdésben.

Jansen asszony kérdezi Erikát:

Welche Qualifikationen haben Sie?
Milyen végzettségei vannak?

Frau Jansen möchte wissen, welche Qualifikationen sie hat.
Jansen asszony szeretné tudni, hogy ő milyen végzettségekkel rendelkezik.

Frau Jansen möchte wissen, welche Qualifikationen Erika hat.
Jansen asszony szeretné tudni, hogy Erika milyen végzettségekkel rendelkezik.