arrow_back Függő kérdések: ob (2)

Indirekte Fragesätze: ob (2)

Haben Sie Erfahrungen im Service?
Van szerviztapasztalata?

Frau Jansen fragt Ibrahim, ob er Erfahrungen im Service hat.
Jansen asszony megkérdezi Ibrahimot, hogy van-e szerviztapasztalata.

A közvetlen igen/nem kérdés átalakítható egy ob-al bevezetett függő kérdő mondattá. Az eldöntendő kérdés ragozott igéje a mellékmondat végére kerül. Figyeljünk arra, hogy a személy vagy a személyes névmás (alany) a közvetett kérdésben gyakran megváltozik.

Sind Sie zeitlich flexibel?
Rugalmas az idő tekintetében?

Frau Jansen fragt Ibrahim, ob er zeitlich flexibel ist.
Jansen asszony megkérdezi, hogy rugalmas-e az idő tekintetében.

Frau Jansen möchte wissen, ob Ibrahim zeitlich flexibel ist.
Jansen asszony szeretné tudni, hogy Ibrahim rugalmas-e az idő tekintetében.