arrow_back Időhatározói mellékmondat: als

Nebensätze: als

Als ich jung war, gab es nicht so viele Autos.
Amikor fiatal voltam nem volt annyi autó.

Az als (amikor) kötőszó bevezethet egy időhatározói mellékmondatot. Az időhatározói mellékmondat egy múltbeli eseményt vagy helyzetet ír le. Egy egyszeri múltbeli történés leírására használjuk őket. Ez egy időszak is lehet. Mint minden mellékmondat esetében, az ige általában a mellékmondat végére kerül. Példák:

Als Nico am Flughafen angekommen ist, war er allein.
Amikor Nico megérkezett a repülőtérre, egyedül volt.

Als Inge ein Kind war, hatte sie kein Handy.
Amikor Inge gyerek volt, nem volt mobiltelefonja.