arrow_back Függő kérdések (1)

Indirekte Fragesätze (1)

Egy kérdést fel lehet tenni egyenes vagy függő kérdésként. A függő kérdésben az egyenes kérdésből alárendelő mondatot képezünk:

Direkte Frage: Wie lerne ich schnell Deutsch?
Egyenes kérdés: Hogyan tanuljak meg gyorsan németül?

Indirekte Frage: Ich möchte wissen, wie ich schnell Deutsch lerne.
Függő kérdés: Szeretném tudni, hogyan tanuljak meg gyorsan németül.

A kérdőszóval kezdődő mellékmondat gyakran a főmondat tárgya. Ebben az esetben a mellékmondatot tárgyi mellékmondatnak (Objektsatz) is nevezik. Egy főmondatból és egy tárgyi mellékmondatból álló mondatban a főmondat rendszerint nem állhat önállóan:

Was möchte Nico wissen?
Mit szeretne Nico tudni?

Er möchte wissen, wie er schnell Deutsch lernt.
Tudni szeretné, hogyan tanuljon meg gyorsan németül.

Más mellékmondatokhoz hasonlóan itt is vessző választja el a főmondatot a mellékmondattól. A ragozott ige rendszerint a mellékmondat végére kerül.

A főmondat lehet kijelentő vagy kérdő mondat. Ügyeljünk a mondatvégi írásjelre is. Ha a főmondat kijelentő mondat, akkor pont van a végén. Ha a főmondat egy kérdő mondat, akkor egy kérdőjel van a végén.

Kijelentő mondat + függő kérdés:

Bitte sag mir, wo eine gute Sprachschule ist.
Kérlek mondd meg, hol van egy jó nyelviskola.

Kérdő mondat + függő kérdés :

Weißt du, was dieses Wort bedeutet?
Tudod, hogy mit jelent ez a szó?

A közvetett kérdő mondatokat gyakran használjuk a kérdések udvarias megfogalmazására:

Ich möchte gerne wissen, wann der Kurs beginnt.
Érdeklődni szeretnék, hogy mikor kezdődik a tanfolyam.

Können Sie mir sagen, welcher Bus zur Sprachschule fährt?
Meg tudná mondani, hogy melyik busz megy a nyelviskolához?