arrow_back Mellékmondat: dass

Nebensätze: dass

Tarek versteht, dass Nico mit den Händen arbeiten will.
Tarek megérti, hogy Nico kétkezi munkát szeretne végezni.

A mellékmondat általában nem állhat önmagában. A mellékmondat egy fölérendelt főmondattól vagy egy másik mellékmondattól függ. A fölérendelt főmondat és a mellékmondat között vessző van. A mellékmondatban a ragozott ige szinte mindig a mellékmondat végén áll. A mellékmondatokat gyakran egy bevezető szó kapcsolja a fölérendelt tagmondathoz. Az egyik ilyen bevezető szó az alárendelő dass kötőszó.

A dass-al (hogy) bevezetett mellékmondatot nem lehet minden főmondathoz vagy mellékmondathoz kapcsolni. A dass szerkezetet egyes kifejezések teszik lehetővé.

Ezekhez a kifejezésekhez tartozik:

 • a függő beszéd kijelentő mondatai, amelyekben elmondjuk, hogy ki mit mondott, hallott vagy olvasott:

  Nico sagt, dass er das Studium hasst.
  Nico azt mondja, hogy utálja az egyetemet.

 • az észlelést, gondolkodást, érzést, tudást és akaratot jelentő igékkel:

  Nico glaubt, dass seine Eltern ihn nicht verstehen.
  Nico azt hiszi, hogy a szülei nem értik őt.

 • melléknév + sein kifejezéssel:

  Nico ist sicher, dass er in Deutschland bleiben will.
  Nico biztos abban, hogy Németországban akar maradni.

 • személytelen kifejezésekkel:

  Es ist wichtig, dass Nico eine Arbeit findet.
  Fontos, hogy Nico munkát találjon.


Német nyelvtani kifejezések:

die Konjunktion (kötőszó): a kötőszók (például und, oder, aber) mondatokat vagy mondatrészeket kötnek össze egymással. Kétféle kötószó létezik:

1. Azonos rangú mondatokat vagy mondatrészeket összekötő kötőszavak, például: und, oder, aber. Ezeket mellérendelő kötőszóknak is nevezzük (nebenordnende Konjunktionen).

2. Alárendelt tagmondatot fölérendelt tagmondattal összekötő kötőszók, például: weil, dass. Ezeket alárendelő kötőszónak (unterordnende Konjunktionen) is nevezik.