arrow_back Okhatározói mellékmondat: weil

Nebensätze: weil

Warum ist Nico in Deutscland?
Miért van Nico Németországban?

Nico ist in Deutscland, weil er Probleme mit seinen eltern hat.
Nico Németországban van, mert problémái vannak a szüleivel.

A főmondat rendszerint legalább egy alanyból és egy ragozott igéből áll, nyelvtanilag és tartalmilag teljes, ezért önállóan is állhat.

A mellékmondat rendszerint nem állhat önállóan, egy fölérendelt fő- vagy mellékmondattól függ. A fölérendelt főmondat és a mellékmondat között vessző van. A mellékmondatban a ragozott igje általában a mellékmondat végén áll. Sok mellékmondat bizonyos bevezető szavakkal kapcsolódik a fölérendelt tagmondathoz. Az egyik ilyen bevezető szó a weil (mert) kötőszó. A weil kötőszóval kezdődő mellékmondat a Warum? (Miért?) kérdésre válaszol. A warum (miért), wieso (hogyhogy), weshalb (miért) kérdőszókkal valaminek az okára kérdezünk rá.


Német nyelvtani kifejezések:

der Hauptsatz (főmondat): A főmondat általában legalább egy alanyból és egy ragozott igéből áll.Ez egy önálló tagmondat, és önállóan is állhat. Egy egyszerű kijelentő mondatban az ige a második helyen áll.

der Nebensatz (mellékmondat): A mellékmondat általában nem állhat önállóan, egy fölérendelt főmondattól vagy egy másik mellékmondattól függ. A mellékmondatban a ragozott ige általában a mondat végén van. Sok mellékmondat bizonyos bevezető szavakkal kapcsolódik a fölérendelt tagmondathoz.