arrow_back Megengedő összetett mondat: trotzdem

Konzessive Verbindungen

Megengedő összetett mondat: trotzdem

A trotzdem egy határozószó, amivel főmondatokat kapcsolhatunk össze. Ezeket a határozószókat kötőszóként használt határozószóknak (Konjunktionaladverbien vagy satzverbindende Adverbien) nevezik.

Az obwohl (bár) kötőszóhoz hasonlóan a trotzdem (mégis, habár) gyakran ellentmondást fejez ki. A trotzdem-el kezdődő mondat az első mondat alapján nem várt folytatást fejez ki. Például:

Ich bin noch sehr aktiv, obwohl ich 75 Jahre alt bin.*
Még mindig nagyon aktív vagyok, bár 75 éves vagyok.

= Ich bin 75 Jahre alt, trotzdem bin ich noch sehr aktiv. = 75 éves vagyok, mégis mindig nagyon aktív vagyok.

Amikor valaki 75 éves, valószínű azt gondolhatja, hogy ő ezért nem túl aktív. A második mondatban található információ (nagyon aktív vagyok) ellentmond az első mondat után kialakuló elvárásnak (75 éves vagyok).

Összehasonlítás: obwohl és trotzdem

Az obwohl-al és a trotzdem-el alkotott mondatoknak azonos jelentése van. A mondat szerkezete azonban más:

nem várt folytatás – obwohl + tény/cselekmény

Viele Leute sind alleine, obwohl sie online einen Partner suchen.
Sokan egyedül vannak, bár az interneten párt keresnek.

tény/cselekmény – trotzdem + nem várt folytatás

Viele Leute suchen online einen Partner, trotzdem sind sie alleine.
Sokan az interneten online keresnek társat, mégis egyedül vannak.

obwohl:

Az obwohl kötőszó egy mellékmondatot vezet be. Az obwohl után a ragozott ige a mondat végén van.

trotzdem:

A határozószó egy főmondatot vezet be. A ragozott ige tehát a második helyen van. A két mondat között lehet vessző vagy pont.

Ich liebe Abenteuer, trotzdem mag ich gemütliche Abende auf dem Sofa.
Szeretem a kalandokat, mégis szeretem a kellemes estéket a kanapén.
Ich liebe Abenteuer. Trotzdem mag ich gemütliche Abende auf dem Sofa.
Szeretem a kalandokat. Mégis szeretem a kellemes estéket a kanapén.