arrow_back Ok kifejezése

Kausale Verbindungen

Az okhatározói mellékmondattal megmagyarázhatjuk, hogy mi az oka valaminek. Az okhatározói mellékmondat a Warum ...? (Miért …?) kérdésre válaszol.

Warum ist Maler ein Männerberuf?
Miért férfi szakma a festő?

Maler ist ein Männerberuf, weil er körperlich anstrengend ist.
A festő férfimunka, mert fizikailag megterhelő.

A weil (mert) kötőszó egy mellékmondatot vezet be, amely egy fölérendelt tagmondattól függ. A kötőszó előtt vessző van. A ragozott ige általában a mellékmondat végére kerül.

Megnevezhetjük előbb az okot, majd a következményt is. Ekkor az okhatározói mellékmondat az első helyet foglalja el, és vesszővel választjuk el. A vessző után a fölérendelt tagmondat ragozott igéje következik.

Weil Männer und Frauen nicht gleich erzogen werden, wählen sie unterschiedliche Berufe.
Mert a férfiakat és a nőket nem egyformán nevelik, más-más szakmát választanak.

Egy másik lehetőség a mondatok határozószóval történő összekötése. Ehhez használhatjuk a deshalb, deswegen, darum (ezért, azért) határozószókat. Ezek a határozószók a okot kifejező második mondat első helyén állnak, és ezeket a ragozott ige követi.

Viele Frauen denken, dass sie in Naturwissenschaften nicht gut sind. Deshalb/Deswegen/Darum studieren sie keine Naturwissenschaften.
Sok nő úgy gondolja, hogy nem jó a természettudományban. Ezért nem tanulnak természettudományt.

Összefoglalva:

Következmény – weil + ok

Frauen sind im Nachteil, weil Männer stärker sind.
A nők hátrányban vannak, mert a férfiak erősebbek.

weil + ok – következmény

Weil Männer stärker sind, sind Frauen im Nachteil.
Mert a férfiak erősebbek, a nők hátrányban vannak.

Ok – deshalb/deswegen/darum + következmény

Männer sind stärker. Deshalb sind Frauen im Nachteil.
A férfiak erősebbek. Ezért vannak a nők hátrányos helyzetben.