arrow_back Ellentétes mondatok

Adversative Verbindungen

Az ellentétes kötőszókat ellentétek kifejezésére használjuk. Két gyakran használt ellentétes kötőszó az aber (de, azonban) és a doch (de, azonban).

Ich möchte eine eigene Praxis eröffnen, aber ich habe nicht genug Geld.
Szeretnék saját rendelőt nyitni, de nincs elég pénzem.

Ich möchte eine eigene Praxis eröffnen, doch ich habe nicht genug Geld. Szeretnék saját rendelőt nyitni, de nincs elég pénzem.

Ellentétet, korlátozást a jedoch-al (azonban, ámde) is kifejezhetünk.

Ich möchte eine eigene Praxis eröffnen, jedoch habe ich nicht genug Geld.
Szeretnék saját rendelőt nyitni, azonban nincs elég pénzem.

Az aber és doch kötőszók két főmondat között állnak. A két főmondatban a mondatrészek sorrendje nem változik, amikor az aber vagy doch kötőszóval összekötjük őket. Ezért mondjuk azt, hogy az aber a 0. helyen áll.

A jedoch-al álló mondatoknál azonban rendszerint más a helyzet: a jedoch rendszerint az 1. helyen van, és ezt követi a ragozott ige. A jedoch-ot elsősorban formális helyzetekben és írásban használjuk. További példák:

Ich habe Informationen von der Bank bekommen, aber ich verstehe sie nicht.
Kaptam információt a banktól, de nem értem.

Ich habe Informationen von der Bank bekommen, jedoch verstehe ich sie nicht.
Kaptam információt a banktól, azonban nem értem.

Ich bin ausgebildeter Arzt, aber meine Ausbildung ist in Deutschland noch nicht anerkannt.
Képzett orvos vagyok, de a képzettségemet még nem ismerik el Németországban.

Ich bin ausgebildeter Arzt, jedoch ist meine Ausbildung in Deutschland noch nicht anerkannt.
Képzett orvos vagyok, azonban a képzettségemet még nem ismerik el Németországban.

Néha az aber vagy a jedoch is a harmadik helyen áll. Ilyenkor gyakran pontot teszünk a két főmondat közé. Azonban tehetünk a két mondat közé vesszőt is, különösen ha két mondat alanya megegyezik. A második tagmondatból ekkor az alany kimarad. Példák:

Ich bin kein reicher Mann, aber ich kann viel arbeiten.
Nem vagyok gazdag ember, de sokat tudok dolgozni.

Ich bin kein reicher Mann. Ich kann aber viel arbeiten.
Nem vagyok gazdag ember. De sokat tudok dolgozni.
Ich bin kein reicher Mann, kann aber viel arbeiten.
Nem vagyok gazdag ember, de sokat tudok dolgozni.

Ich bin kein reicher Mann, jedoch kann ich viel arbeiten.
Nem vagyok gazdag ember, azonban sokat tudok dolgozni.

Ich bin kein reicher Mann. Ich kann jedoch viel arbeiten.
Nem vagyok gazdag ember. Azonban sokat tudok dolgozni.
Ich bin kein reicher Mann, kann jedoch viel arbeiten.
Nem vagyok gazdag ember, azonban sokat tudok dolgozni.