arrow_back Ok kifejezése (i)

Kausale Verbindungen (Wiederholung)

Ismétlés: okhatározói összetett mondatok

Példák az okhatározói összetett mondatokra:

weil kötőszó + mellékmondat

Wenige Leute fahren mit dem Fahrrad, weil das Wetter schlecht ist.
Kevesen kerékpároznak, mert rossz az idő.

Weil das Wetter schlecht ist, fahren wenige Leute mit dem Fahrrad.
Mert rossz az idő, kevesen kerékpároznak.

Az mellékmondatot vessző választja el. A mellékmondat ragozott igéje rendszerint a mellékmondat végén van. A mellékmondat a főmondat előtt is állhat.

A weil (mert) helyett a da (mivel, mivelhogy) kötőszót is használhatjuk.

denn kötőszó + főmondat:

Wenige Leute fahren mit dem Fahrrad, denn das Wetter ist schlecht.
Kevesen kerékpároznak, mert rossz az idő.

A denn (mert) kötőszó a két főmondat között áll. A denn előtt vessző van. A denn kötőszót tartalmazó mondat mindig egy másik főmondat után áll.

wegen elöljárószó + Genitiv:

Wegen des schlechten Wetters fahren wenige Leute mit dem Fahrrad.
A rossz idő miatt kevesen kerékpároznak.

Az ok és a következmény nincs vesszővel elválasztva.

deshalb/deswegen/darum határozószók + főmondat

Das Wetter ist schlecht. Deshalb fahren wenige Leute mit dem Fahrrad.
Rossz az idő. Ezért kevesen kerékpároznak.

Das Wetter ist schlecht, deshalb fahren wenige Leute mit dem Fahrrad.
Rossz az idő, ezért kevesen kerékpároznak.

A határozószó két főmondat között áll. Az okot az első, a következményt a második mondat tartalmazza. A határozószó előtt pont vagy vessző van. A ragozott ige mindig a határozószó után következik.