arrow_back Függő beszéd (1)

Indirekte Rede (1)

Kijelentő mondatok a függő beszédben

Amikor meg akarjuk ismételni, amit valaki más mondott, gyakran függő beszédet használunk.

Egyenes beszéd (Direkte Rede):

Investor: Ich will 50 % des Geschäfts haben.
Befektető: Az üzlet 50%-át akarom.

Függő beszéd (Indirekte Rede):

Der Investor hat gesagt, dass er 50 % des Geschäfts haben will.
A befektető azt mondta, hogy az üzlet 50%-át akarja.

A függő beszédben az egyenes beszédtől eltérő személyes névmásokat használunk, mivel a nézőpont megváltozik. Ha a személyes névmás megváltozik, akkor a ragozott igealak is változik.

Egyenes beszéd, Tarek önmagáról beszél:

Tarek sagt: Ich mache das nicht!
Tarek ezt mondja: Nem csinálom ezt!

Függő beszéd, valaki más Tarekről beszél:

Tarek sagt, dass er das nicht macht.
Tarek azt mondja, hogy ezt nem csinálja.

A függő beszédben a közvetlen beszéd kijelentése gyakran egy dass-al bevezetett mellékmondattá alakul (, hogy...). Használhatunk azonban egy dass nélküli mondatot is. Ekkor a ragozott ige a második helyen áll.

Egyenes beszéd:

Pepe sagt: Ich arbeite nicht umsonst.
Pepe azt mondja: Nem dolgozom ingyen.

Függő beszéd a dass kötőszóval:

Pepe sagt, dass er nicht umsonst arbeitet.
Pepe azt mondja, hogy nem dolgozik ingyen.

Függő beszéd a dass kötőszó nélkül:

Pepe sagt, er arbeitet nicht umsonst.
Pepe azt mondja, nem dolgozik ingyen.

Az utolsó változatot különösen gyakran használjuk informális helyzetekben vagy informális szövegekben.