arrow_back Mellékmondatok (3)

Satzbau: Nebensätze (3)

Mellékmondat a főmondat előtt

A kötőszóval bevezetett mellékmondatot rendszerint a főmondat elé is helyezhetjük. A mellékmondat mondatrendje nem változik. A főmondatban azonban a ragozott ige előrelép, és közvetlenül a vessző után következik. A mellékmondat ekkor a fölérendelt tagmondatban az első helyet foglalja el, a főmondatban lévő ragozott ige így a második helyen marad.

Nico geht zur Bank, weil er ein Konto eröffnen will.
Nico bemegy a bankba, mert egy számlát akar nyitni.

Weil er ein Konto eröffnen will, geht Nico zur Bank.
Mivel egy számlát akar nyitni, Nico bemegy a bankba.

Ha a mellékmondat a főmondat elé kerül, a szabály a következő: a mellékmondat ragozott igéje közvetlenül a vessző elé kerül, a vessző után pedig közvetlenül a főmondat ragozott igéje áll.

Példák a különböző típusú mellékmondatokra:

Weil Nico mit dem Fahrrad schneller ist, schenkt Yara ihm ein Fahrrad.
Mivel Nico gyorsabb a kerékpárral, Yara ad neki egy kerékpárt.

Dass Nico das Studium hasst, verstehen seine Eltern nicht.
A szülei nem értik, hogy Nico utálja a tanulmányokat.

Wo die Bank ist, weiß Nico schon.
Nico már tudja, hol van a bank.


Német nyelvtani kifejezések:

der Hauptsatz (főmondat): A főmondat általában legalább egy alanyból és egy ragozott igéből áll. Az ige a főmondatban a második helyen található.

der Nebensatz (mellékmondat): A mellékmondat általában nem állhat önállóan, egy fölérendelt főmondattól vagy egy másik mellékmondattól függ. A mellékmondatban a ragozott ige szinte mindig a végén van. Számos mellékmondat bizonyos bevezető szavakkal kötődik a fölérendelt tagmondathoz.