arrow_back Mellékmondatok (1)

Satzbau: Nebensätze (1)

A mellékmondatok a következő jellemzőkkel rendelkeznek:

  • Rendszerint nem állnak önállóan, hanem egy fölérendelt tagmondathoz kapcsolódnak.

  • A fölérendelt és az alárendelt tagmondat között vessző van.

  • A mellékmondatok rendszerint egy bevezető szóval kezdődnek, például egy kötőszóval vagy kérdőszóval.

  • A ragozott ige rendszerint a mellékmondat végén található. Csak kevés kivétel van.

A ragozott ige a mellékmondat végére kerül:

Ich schaffe es nicht.
Ezt nem csinálom meg.

Du denkst, dass ich es nicht schaffe.
Azt gondolod, hogy ezt nem csinálom meg.

Már ismerhetünk háromfajta mellékmondatot:

Okhatározói mellékmondatok weil-el:

Nico hat Yara gesucht, weil er ihre Hilfe braucht.
Nico keresi Yarát, mert szüksége van a segítségére.

Mellékmondatok dass-al:

Nico sagt, dass er jeden Tag Deutsch lernt.
Nico azt mondja, hogy minden nap tanul németül.

Függő kérdő mondatok:

Yara will wissen, wo Nico jetzt wohnt.
Yara tudni akarja, hol lakik most Nico.