arrow_back A tárgy

Satzbau: Akkusativ-Objekt

Sok igének az alanyon kívül további kiegészítői is lehetnek. Némelyiknek szüksége van ilyen kiegészítőkre, hogy értelmes mondatot alkosson. Ezeket a kiegészítőket Objekt-nek nevezik. Ezek lehetnek élőlények, tárgyak, vagy akár egy körülmény is.

Ich Schreibe einen Text.
Egy szöveget írok.

Die Frau isst eine Pizza.
Az asszony pizzát eszik.

Nico liest ein Buch.
Nico könyvet olvas.

A német nyelvben sok ige Akkusativobjekt-et (tárgyesetben álló kiegészítőt) igényel. Ha az Akkusativobjekt névelővel áll, akkor ennek a következő alakjai lehetnek:

Akkusativ
hímnem den/einen
nőnem die/eine
semleges nem das/ein
többes szám die/-

Az Akkusativobjekt a Wen? (kit?) vagy a Was? (mit?) kérdésre válaszol (wen az emberekre és was a tárgyakra).

Néhány ige, amelyek Akkusativobjekt-et igényelnek: essen, trinken, nehmen, suchen, kennen, machen, lieben, anrufen, besuchen, besichtigen, …


Német nyelvtani kifejezések:

das Objekt (tárgy): A tárgy olyan élőlényt, tárgyat vagy tényállást jelöl, amely egy cselekvés vagy esemény tárgyát képezi. A tárgyat mondatkiegészítőnek is nevezik. A tárgy általában egy főnév vagy névmás.

A magyar mondattan "tárgy" fogalma eltér a német mondattan "Objekt" fogalomkörétől, ami magában foglalja az igei állítmány tárgy-, birtokos-, részes esetben, valamint viszonyszós szerkezetben álló kiegészítőit is.

A főnévnek különböző funkciói lehetnek egy mondatban, például lehet alany vagy tárgy. A főnév alakja (ragozása) a mondatban betöltött szerepétől függően változhat. A változást azonban a névelő alakváltozásában (ragozásában) ismerhetjük fel a legjobban. A németben négy különböző formát vagy kategóriát különböztetünk meg, amelyeket eseteknek nevezünk (Fälle, vagy Kasus).

Az egyik ilyen eset a tárgyeset (Akkusativ).

der Akkusativ (tárgyeset): A mondatban a legtöbb tárgy (Objekt) tárgyesetben áll. A névelők alakjai: den/einen, die/eine, das/ein, die/-.

das Akkusativobjekt (tárgyesetben álló kiegészítő): az ige tárgyesetben álló kiegészítője a mondatban.

das Dativobjekt (részes esetben álló kiegészítő): az ige részes esetben álló kiegészítője a mondatban.