arrow_back Kérdő és kijelentő mondatok

Frage- und Aussagesätze

Woher kommst du? – Ich komme aus Spanien.
Honnan jöszz? - Spanyolországból jövök.

Kommst du aus Italien? – Nein, ich komme aus Spanien.
Olaszországból jössz? – Nem, Spanyolországból jövök.

Kiegészítendő kérdések (W-Fragen)

Kiegészítendő kérdést teszünk fel, amikor valamilyen információt kérünk a beszélgetőpartnertől. Erre a kérdésre nem lehet igennel vagy nemmel válaszolni. A kiegészítendő kérdéseket W-Fragen-nek nevezik, mert a kérdőszó általában W betűvel kezdődik. Például: Woher …? Wo …? Wie …? Ezt követi a ragozott ige, majd az alany.

Woher kommst du?
Honnét jössz?

Wo liegt Hamburg?
Hol van Hamburg?

Kijelentő mondat

Az egyszerű kijelentő mondatban a ragozott ige mindig a második helyen áll. Az első helyen gyakran az alany van.

Ich komme aus Spanien.
Spanyolországból jövök.

Hamburg liegt im Norden von Deutschland.
Hamburg Németország északi részén van.

Eldöntendő kérdések

Az eldöntendő kérdést igen/nem kérdésnek is nevezik, mert ezekre a kérdésekre igennel vagy nemmel válaszolhatunk. Itt a ragozott ige áll az első helyen, utána pedig az alany következik.

Kommst du aus Spanien?
Spanyolországból jössz?

Liegt Hamburg im Norden von Deutschland?
Hamburg Németország északi részén van?

Eldöntendő kérdést a kijelentő mondatból tehát az alany és a ragozott ige sorrendjének felcserélésével alkothatunk:

Ich wohne in Sevilla.
Sevilla-ban lakom.

Wohnst du in Sevilla?
Sevilla-ban laksz?


Német nyelvtani kifejezések:

das Subjekt (alany): Az alany egy tárgy, élőlény vagy körülmény, ami a mondatban valamilyen aktivitást fejt ki, vagy az érdeklődés középpontjában áll. Az alany általában egy főnév vagy egy névmás.

die W-Frage (kiegészítendő kérdés): a kiegészítendő kérdések nyitott kérdések, amelyekre nem lehet igennel vagy nemmel válaszolni adni. A kiegészítendő kérdés elején egy kérdőszó áll, amely általában W betűvel kezdődik.

der Aussagesatz (kijelentő mondat): A kijelentő mondat egy információt közöl, vagy egy helyzetet ír le.

die Satzfrage (eldöntendő kérdés): A eldöntendő kérdés olyan kérdés, amelyre igennel vagy nemmel lehet válaszolni.