arrow_back Utasítások kifejezése

Anweisungen

Az utasítások kifejezésének többféle módja van. Egy gyakori forma a felszólító mód (Imperativ).

Formális Imperativ

Amikor Sie névmással szólítunk meg valakit (magázás), akkor a formális Imperativ-ot használjuk. A formális Imperativ-ot úgy képezzük, hogy a ragozott igét a személyes névmás elé helyezzük.

Schneiden Sie den Käse in Würfel.
Vágja fel a sajtot kockákra.

Legen Sie den Käse auf die Pizza.
Tegye a sajtot a pizzára.

Schieben Sie die Pizza in den Ofen.
Tegye a pizzát a sütőbe.

Főnévi igenév

Írásos utasításokban, például receptekben vagy a használati utasításokban néha a főnévi igenevet (Infinitiv) használják. Az alanyt ilyenkor elhagyják. Az ige a mondat végén főnévi igenév alakban áll.

Den Käse in Würfel schneiden.
A sajtot vágjuk kockára.

Den Käse auf die Pizza legen.
A sajtot tegyük a pizzára.

Die Pizza in den Ofen schieben.
A pizzát tegyük a sütőbe.


Német nyelvtani kifejezések:

der Infinitiv (főnévi igenév): A főnévi igenév az ige ragozatlan alapalakja. A szótárakban és a szószedetekben rendszerint ebben a formában szerepel. A német igék főnévi igeneve általában -(e)n-re végződik.