arrow_back nicht nur ... sondern auch

Doppelkonjunktionen (2)

Többrészes kötőszók: nicht nur ... sondern auch

Selma: Ich interessiere mich nicht nur für Technik, sondern ich bin auch kreativ.
Nem csak a technológia érdekel, hanem kreatív is vagyok.

= Ich interessiere mich für Technik und ich bin kreativ.
= Érdekel a technológia, és kreatív vagyok.

A nicht nur ... sondern auch (nem csak ..., hanem ... is) kötőszókat akkor használjuk, ha több dolgot szeretnénk felsorolni. Selma ezzel a mondattal azt fejezi ki, hogy több dologban is jó. Használhatná az und kötőszót is, de a nicht nur ... sondern auch kötőszókkal mindkét képességét jobban hangsúlyozza.

A nicht nur ... sondern auch szavakat együtt kötőszóként használjuk. Az ilyen kötőszókat többrészes kötőszóknak (mehrteilige Konjunktion) vagy kettős kötőszóknak (Doppelkonjunktionen) nevezzük. A több részből álló kötőszók azonos rangú mondatokat vagy mondatrészeket kapcsolnak össze egymással.

Néha az ige és/vagy az alany az összekötött részekben megegyezik. Ekkor ezeket a megegyező részeket nem kell megismételni:

Ich bin nicht nur sportlich, sondern (ich bin) auch gut in Mathematik.
Nemcsak sportos vagyok, hanem matematikából is jó vagyok .

= Ich bin nicht nur sportlich, sondern auch gut in Mathematik.
= Nem csak sportos vagyok, hanem matematikából is jó vagyok.

Ich kann nicht nur malen, sondern (ich kann) auch zeichnen.
Nem csak festeni tudok, hanem (tudok) rajzolni is.

= Ich kann nicht nur malen, sondern auch zeichnen.
= Nem csak festeni tudok, hanem rajzolni is.