arrow_back je ... desto

Doppelkonjunktionen (4)

Többrészes kötőszók: je ... desto

Wenn es heiß ist, trinke ich viel.
Ha meleg van, sokat iszom.

Wenn es heißer ist, trinke ich mehr.
Amikor melegebb van, többet iszom.

Wenn es noch heißer ist, trinke ich noch mehr.
Ha még melegebb van, még többet iszom.

Ezt egy mondatban is elmondhatjuk:

Je heißer es ist, desto mehr trinke ich.
Mennél melegebb van, annál többet iszom.

A je ... desto (mennél ... annál) kettős kötőszó két tényező (például hőmérséklet és vízfogyasztás) közötti kapcsolatot fejezi ki. Ha az első tényező (hőmérséklet) megváltozik, akkor a második tényező (vízfogyasztás) is megváltozik.

Mondatszerkezet

A je és a desto után a melléknév középfokban áll.

Je schneller ich laufe, desto müder bin ich danach.
Mennél gyorsabban futok, annál fáradtabb vagyok utána.

A je egy mellékmondatot vezet be, ezért a ragozott ige az első tagmondat végén van.

A desto a főmondatot vezeti be, ezért a ragozott ige az középfokú melléknév után áll.

Je kälter es ist, desto öfter habe ich Kopfschmerzen.
Minél hidegebb van, annál gyakrabban fáj a fejem.