arrow_back Kötőszók: aber

Konjunktionen: aber

Főmondatok összekötése aber-el

Az aber (de, azonban) kötőszó két főmondatot köthet össze:

Zuerst wollte ich fliegen. Der Flug ist ausgefallen.
Először repülővel akartam utazni. A járatot törölték.

Zuerst wollte ich fliegen, aber der Flug ist ausgefallen.
Először repülővel akartam utazni, de a járatot törölték.

Amikor két mondatot az aber kötőszóval kötünk össze, akkor a második mondat szűkíti az első mondat kijelentését, vagy azzal ellentétes értelmű. A szavak sorrendje nem változik.

Ha a két főmondatban azonos az alany és a ragozott ige, akkor ezek a második tagmondatból elhagyhatók.

Ich habe ein Auto. Ich habe kein Fahrrad.
Van autóm. Nincs biciklim.
Ich habe ein Auto, aber (ich habe) kein Fahrrad.
Van autóm, de nincs biciklim.


Német nyelvtani kifejezések:

die Konjunktion (kötőszó): a kötőszók (például und, oder, aber) mondatokat vagy mondatrészeket kötnek össze egymással. Kétféle kötószó létezik:

1. Azonos rangú mondatokat vagy mondatrészeket összekötő kötőszavak, például: und, oder, aber. Ezeket mellérendelő kötőszóknak is nevezzük (nebenordnende Konjunktionen).

2. Alárendelt tagmondatot fölérendelt tagmondattal összekötő kötőszók, például: weil, dass. Ezeket alárendelő kötőszónak (unterordnende Konjunktionen) is nevezik.