arrow_back Kötőszók: denn

Konjunktionen: denn

Nico möchte nicht studieren, weil er lieber mit den Händen arbeiten möchte.
Nico nem szeretne tanulni, mert szívesebben végezne kétkezi munkát.

Nico möchte nicht studieren, denn er möchte lieber mit den Händen arbeiten.
Nico nem szeretne tanulni, mert szívesebben végezne kétkezi munkát.

Susanne macht ein Praktikum im Krankenhaus, weil sie die Arbeit dort kennenlernen will.
Susanne a kórházban végez szakmai gyakorlatot, mert meg akarja ismerni az ottani munkát.

Susanne macht ein Praktikum im Krankenhaus, denn sie will die Arbeit dort kennenlernen.
Susanne a kórházban végez szakmai gyakorlatot, mert meg akarja ismerni az ottani munkát.

Már ismerhetjük, hogy a weil + mellékmondat (ragozott igével a végén) a Warum (Miért?) kérdésre adhat választ. Azonban válaszolhatunk denn (mert) + főmondattal is (ragozott ige az alany utáni második helyen).

Az okhatározói mellékmondat a weil (mert) kötőszóval a főmondat előtt vagy után állhat:

Ich lerne Deutsch, weil ich in Berlin studieren will. (Hauptsatz, Nebensatz)
Németül tanulok, mert Berlinben akarok tanulni. (főmondat, mellékmondat)

Weil ich in Berlin studieren will, lerne ich Deutsch. (Nebensatz, Hauptsatz)
Mivel Berlinben akarok tanulni, németül tanulok. (mellékmondat, főmondat)

A denn-el kezdődő főmondat soha nem áll az első helyen:

Ich lerne Deutsch, denn ich will in Berlin studieren.
Németül tanulok, mert Berlinben akarok tanulni.