arrow_back zwar ... aber

Doppelkonjunktionen (1)

Több részből álló kötőszók: zwar ... aber

Ich komme zwar aus Spanien, aber Deutschland ist mein Zuhause.
Bár Spanyolországból származom, de Németország az otthonom.

A zwar ... aber (jóllehet/bár ... , de/azonban ...) kötőszókkal egy korlátozást fejezünk ki: előbb teszünk egy megengedő kijelentést, utána pedig ezt korlátozzuk. Amikor Yara azt mondja, hogy Spanyolországból származik, akkor azt feltételezhetjük, hogy Spanyolországot tekinti otthonának. Ezután tesz egy kijelentést, ami nem feltétlen egyezik ezzel a feltételezéssel: Németország az otthona, nem Spanyolország. A zwar el is hagyható, de ekkor kevésbé hangsúlyos a korlátozás.

A zwar … aber egy példa a kettős kötőszókra (Doppelkonjunktionen) vagy többrészes kötőszókra. Ezek olyan kötőszavak, amelyek legalább két részből állnak. Az ilyen több részből álló kötőszavak azonos rangú mondatokat vagy mondatrészeket kapcsolnak össze egymással.

Mondatok:

Amikor két tagmondatot kettős kötőszó köt össze, akkor általában mindegyik tagmondatnak van saját alanya és igéje.

Tarek kommt aus der Türkei. – Er spricht meistens Deutsch.
Tarek Törökországból származik. – Nagyobbrészt németül beszél.

Tarek kommt zwar aus der Türkei, aber er spricht meistens Deutsch.
Bár Tarek török ​​származású, de többnyire németül beszél.

Mondatrészek:

Amikor a kettős kötőszó két tagmondatot köt össze, akkor gyakran közös az alanyuk és/vagy az igéjük.

Deutschland war für Yara fremd. – Deutschland war für Yara interessant.
Németország idegen volt Yara számára. – Németország érdekes volt Yara számára.

Deutschland war für Yara zwar fremd, aber interessant.
Bár Németország idegen volt Yara számára, de érdekes.


Német nyelvtani kifejezések:

die Konjunktion (kötőszó): a kötőszók (például und, oder, aber) mondatokat vagy mondatrészeket kötnek össze egymással. Kétféle kötószó létezik:

1. Azonos rangú mondatokat vagy mondatrészeket összekötő kötőszavak, például: und, oder, aber. Ezeket mellérendelő kötőszóknak is nevezzük (nebenordnende Konjunktionen).

2. Alárendelt tagmondatot fölérendelt tagmondattal összekötő kötőszók, például: weil, dass. Ezeket alárendelő kötőszónak (unterordnende Konjunktionen) is nevezik.