arrow_back Kívánságok kifejezése

Wünsche ausdrücken

Kívánságokat, kéréseket a möchten módbeli segédigével vagy a (sich) wünschen igével fejezhetünk ki.

A möchten módbeli segédigét egy Akkusativobjekt-el vagy egy Infinitiv alakban álló második igével használhatjuk.

Ottó:

Ich möchte ein Glas Champagner.
Szeretnék egy pohár pezsgőt.

Ich möchte mein Leben mit dir verbringen, Inge!
Veled szeretném eltölteni az életemet, Inge!

Amikor magunknak kívánunk, kérünk valamit, akkor a wünsche igét visszaható alakban használjuk. Ezt követi egy Akkusativobjekt vagy egy dass (hogy) mellékmondat. A visszaható névmás részes esetben áll.

Ich wünsche mir eine Zukunft mit dir.
Kívánom, hogy veled közös jövőm legyen.

Ich wünsche mir, dass wir zusammen glücklich sind.
Azt kívánom, hogy együtt boldogok legyünk.

Sok kívánság kifejezhető a sein vagy haben Konjunktiv II alakjával és a gern(e) határozószóval.

Nico:

Ich wäre gerne öfter mit Selma zusammen.
Szeretnék gyakrabban együtt lenni Selmával.

Ich hätte gerne eine gute Beziehung zu Selmas Eltern.
Szeretnék jó kapcsolatot Selma szüleivel.

A sein ragozása Konjunktiv II-ben:

Egyes szám
1.személy ich wäre
2.személy du wärst (du wärest)*
3.személy er/sie/es wäre
Többes szám
1.személy wir wären
2.személy ihr wärt (ihr wäret)*
3.személy sie wären
Formális Sie wären

* Itt két forma létezik. A második forma csak ritkán használatos.

A haben ragozása Konjunktiv II-ben:

Egyes szám
1.személy ich hätte
2.személy du hättest
3.személy er/sie/es hätte
Többes szám
1.személy wir hätten
2.személy ihr hättet
3.személy sie hätten
Formális Sie hätten

Ha nem a haben-t vagy sein-t használjuk, hanem egy másik igét, akkor a Konjunktiv-ot a würde + Infinitiv (+ gern(e)) szerkezettel képezhetjük.

Selma:

Ich würde gerne viel Zeit mit Nico verbringen.
Szeretnék sok időt tölteni Nicóval.

A werden ragozása Konjunktiv II-ben:

Egyes szám
1.személy ich würde
2.személy du würdest
3.személy er/sie/es würde
Többes szám
1.személy wir würden
2.személy ihr würdet
3.személy sie würden
Formális Sie würden

Egy kívánság kifejezésére ezt is mondhatjuk:

Ich wünschte, ...

Ezt a kifejezést akkor használjuk, ha olyat kívánunk magunknak, ami nem lehetséges. Ezt követően az igének Konjunktiv II-ben kell lennie.

Példa: Nina terhes, ezért nem ihat pezsgőt.

Ich wünschte, ich könnte jetzt auch ein Glas Champagner trinken.
Bárcsak megihatnék most egy pohár pezsgőt.