arrow_back Visszaható igék

Reflexive Verben

A visszaható igék ("sich"-es igék) olyan további névmással rendelkező igék, amelyek az alanyra visszautalnak. Ezeket a névmásokat visszaható névmásoknak nevezzük.

Ich dusche mich heute abend.
Ma este lezuhanyozom.

Nem valódi visszaható igék

Sok "sich"-el használt ige esetében a visszaható névmás egy Akkusativobjekt. Ebben az esetben a névmás helyettesíthető egy másik Akkusativobjekt-el. Ezeket az igéket nem valódi visszaható igéknek is nevezik.

Die Frau schminkt ihre Mutter.
A nő az anyja sminkjét készíti.

Die Frau schminkt sich.
A nő sminkeli magát.

Valódi visszaható igék

Vannak olyan igék is, amelyek csak a visszaható névmással használhatók. Ezeket az igéket valódi visszaható igéknek nevezzük. A valódi visszaható igéket onnan ismerhetjük fel, hogy a visszaható névmás nem hagyható el, és nem is helyettesíthető főnévvel.

Példa: sich ausruhen

Nach der Arbeit ruhe ich mich aus.
Munka után kipihenem magam.


Német nyelvtani kifejezések:

das reflexive Verb: A visszaható igék ("sich"-es igék) olyan visszaható névmással rendelkező igék, amelyek a mondat alanyára visszautalnak. A szótárakban a visszaható ige arról ismerhető fel, hogy az ige előtt sich szerepel.

das Reflexivpronomen: a visszaható igéket visszaható névmással használjuk. Ez a visszaható névmás visszautal az alanyra. A visszaható névmás alapformája a sich.