arrow_back Szenvedő igeragozás (1)

Passiv (1)

A szenvedő igeragozás (Passiv) folyamatok és állapotok leírására szolgál. A Passiv-al megváltoztatjuk az esemény szemléletmódját. A cselekvő szerkezetű mondat azt hangsúlyozza, hogy ki mit csinál, a szenvedő szerkezetű mondat pedig a cselekvést helyezi előtérbe. A cselekvő kiléte kevésbé fontos vagy ismeretlen egy passzív mondatban, a hangsúly magán a cselekvésen van. A passzív mondat alanya általában az a személy vagy dolog, akivel vagy amivel történik valami.

A magyar nyelvre a szenvedő szerkezetek használata nem jellemző, és a német szenvedő szerkezeteket általában cselekvő szerkezetekkel fordítjuk.

cselekvő: Ein Mann liefert das Essen.
Egy férfi kiszállítja az ételt.

szenvedő: Das Essen wird geliefert.
Az ételt kiszállítják.

A szenvedő szerkezetű mondat alanya legtöbbször egy cselekvő szerkezetű mondat Akkusativobjekt-jének felel meg:

cselekvő: Pepes Firma entwickelt die App.
Pepe cége fejleszti az alkalmazást.

szenvedő: Die App wird entwickelt.
Az alkalmazást fejlesztik.

A legtöbb esetben ezért a Passiv-ot olyan igékkel képezzük, amelyeknek lehet Akkusativobjekt-je.

A Passiv-ban a hangsúly a cselekvésen van, de néha mégis meg szeretnénk nevezni a cselekvőt is. Ezt az információt a von + részes eset szerkezettel fejezhetjük ki:

Die App wird von Pepes Firma entwickelt.
Az alkalmazást Pepe cége fejleszti.

A folyamatot kifejező szenvedő igeragozás ( Vorgangspassiv)

A Vorgangspassiv-ot a ragozott werden segédigével és a főige Partizip II alakjával képezzük. A ragozott segédige a mondatban a második helyen áll. A Partizip II változatlan alakban a mondat végére kerül.

Das Essen wird frisch gekocht.
Az étel frissen főzik.


Német nyelvtani kifejezések:

das Aktiv: Ha egy mondatban fontos, hogy ki vagy mi csinál valamit, általában a cselekvő igeragozást használjuk. A mondatban a cselekvést végrehajtó dolog vagy személy az alany.

das Passiv: A szenvedő igeragozás a folyamatok és állapotok leírására használható. A szenvedő szerkezetű mondatban a cselekvés áll az előtérben. A cselekvő kiléte kevésbé fontos, vagy ismeretlen. A Passiv-ot a werden segédige ragozott alakjával és az ige Partizip II alakjával képezzük.