arrow_back Igék két tárggyal

Verben mit zwei Objekten

Igék Dativ- és Accusativobjekt-el

A magyar mondattan "tárgy" fogalma eltér a német mondattan "Objekt" fogalomkörétől, ami magában foglalja az igei állítmány tárgy-, birtokos-, részes esetben, valamint viszonyszós szerkezetben álló kiegészítőit is.

Minden német mondat középpontjában a ragozott ige áll. Sok igéhez az alanyon kívül szükség van egy további kiegészítőre is. Ez a kiegészítő legtöbb esetben az Akkusativobjekt (tárgyesetben álló kiegészítője az igének).

Egyes igéknek lehet egy második kiegészítője is az Akkusativobjekt mellett. A második kiegészítő gyakran a Dativobjekt (részes esetben álló kiegészítője az igének). Ebbe a csoportba tartoznak az adást, a vételt és a közlést jelentő igék, például: geben, schenken, schicken, bringen, zeigen és leihen.

Ich schenke dir ein Wörterbuch.
Adok neked egy szótárt.

Az alany (ich) jelzi, hogy ki ad, vagyis ki hajtja végre a cselekvést. (Wer? Ki?)

A Dativobjekt (dir) azt a személyt jelöli, aki kap valamit. (Wem? Kinek?)

Az Akkusativobjekt (ein Wörterbuch) írja le a cselekvés tárgyát. (Was? Mit?)

A két tárggyal rendelkező mondatokban a Dativobjekt az Akkusativobjekt elé kerül, ha az Akkusativobjekt nem névmás.

Ich gebe dir einen Stift.
Adok neked egy ceruzát.

Ich gebe meinem Vater Schokolade.
Csokit adok az apámnak.
Ich gebe ihm Schokolade.
Adok neki csokit.

Ich gebe meiner Mutter eine DVD.
Adok anyámnak egy DVD-t.
Ich gebe ihr eine DVD.
Adok neki egy DVD-t.

Ich gebe meinen Eltern ein Bild.
Adok a szüleimnek egy képet.
Ich gebe ihnen ein Bild.
Adok nekik egy képet.

A Dativobjekt egy névmás vagy egy főnév lehet. Ismétlésként a személyes névmás alany- és részes esete:

Nominativ

Dativ

ich

mir

du

dir

er

ihm

sie

ihr

es

ihm

wir

uns

ihr

euch

sie

ihnen

Sie

Ihnen


Német nyelvtani kifejezések:

das Akkusativobjekt (tárgyesetben álló kiegészítő): az ige tárgyesetben álló kiegészítője a mondatban.

das Dativobjekt (részes esetben álló kiegészítő): az ige részes esetben álló kiegészítője a mondatban.