arrow_back Ige + elöljárószó (i)

Verben + Präposition

Interessierst du dich für Sport? – Ja, ich interessiere mich für Sport.
Érdekel a sport? – Igen, érdekel a sport.

Sprichst du mit deinen Freunden oft Deutsch? – Klar!
Gyakran beszélsz németül a barátaiddal? - Természetesen!

Az elöljárószók szavakat és kifejezéseket kapcsolnak össze. Gyakran élőlények, tárgyak vagy körülmények közötti kapcsolatokra vonatkoznak. Az elöljárószók azonban néha csak arra szolgálnak, hogy összekapcsolják az igét egy tárggyal. Ebben az esetben nem jeleznek konkrét (pl. helybeli, időbeli) kapcsolatot. Az elöljárószók ilyenkor egy állandósult kapcsolatban vannak az igékkel (vonzatok).

Jegyezzük meg a következő elöljáró vonzatokat:

sprechen + mit + Person im Dativ + über + Thema im Akkusativ:

Lisa hat mit Max und Tarek über das nächste Konzert gesprochen.
Lisa beszélt Max-szel és Tarekkel a következő koncertről.

denken + an + Akkusativ:

Tim denkt oft an den schönen Abend.
Tim gyakran gondol a gyönyörű estére.

sich freuen + über + Akkusativ (jelenbeli dolognak)
sich freuen + auf + Akkusativ (jövőbeli dolognak):

Lisa freut sich über die Blumen. (jelen)
Lisa örül a virágoknak .

Tim freut sich auf Lisas nächstes Konzert. (jövő)
Tim örül Lisa következő koncertjének.

sich erinnern + an + Akkusativ:

Tim erinnert sich an eine tolle Karnevalsparty.
Tim emlékszik egy nagyszerű farsangi partira.

sich kümmern + um + Akkusativ:

Max und Tarek kümmern sich immer gut um die Organisation.
Max és Tarek mindig jól gondoskodnak a szervezésről.

sich interessieren + für + Akkusativ:

Interessierst du dich für Musik? – Ja, ich interessiere mich für Musik.
Érdekel a zene? – Igen, érdekel a zene.

sich ärgern + über + Akkusativ:

Ärgerst du dich über Regen? – Nein, ich ärgere mich nicht über Regen.
Bosszankodsz az eső miatt? – Nem, nem bosszankodom az eső miatt.