arrow_back Konjunktiv II: kérés (1)

Konjunktiv II: Bitten (1)

A Konjunktiv II olyan igealak, amellyel például kívánságokat fejezhetünk ki. A Konjunktiv II azonban arra is használható, hogy kéréseket, kérdéseket udvariasan fogalmazzunk meg. Erre a célra gyakran használatos a können módbeli segédige. A können-el kifejezett udvarias kérések általában kérdő mondatok:

Könnte ich bitte mit Herrn Thoma sprechen?
Kérem beszélhetnék Thoma úrral?
Könnten sie Herrn Thoma bitte etwas ausrichten?
Kérem át tudna adni valamit Thoma úrnak?

A mindennapi életben gyakran használható hasznos kérdések például:

Könnten Sie bitte etwas lauter/langsamer sprechen?
Kérem tudna egy kicsit hangosabban/lassabban beszélni?

Könnten Sie das bitte wiederholen?
Kérem meg tudná ezt ismételni?

Könnten Sie mir bitte helfen?
Tudna nekem segíteni kérem?

A können Konjunktiv II ragozása:

Egyes szám

1. személy

ich könnte

2. személy

du könntest

3. személy

er/sie/es könnte

Többes szám

1. személy

wir könnten

2. személy

ihr könntet

3. személy

sie könnten

Formális

Sie könnten


Német nyelvtani kifejezések:

der Konjunktiv II: A Konjunktiv II egy igealak (feltételes mód, jelen idő), amelyet gyakran használunk olyan dolgok kifejezésére, amelyek nem valósak. Használható például kívánságok vagy irreális feltételek kifejezésére, de különösen udvarias kérés vagy javaslatok megfogalmazására is.