arrow_back Személytelen igék

Unpersönliche Verben

A személytelen igék olyan igék, amelyek mindig az es személytelen névmással állnak. Az es névmás csak formálisan veszi fel az alany funkcióját, anélkül, hogy tényleges jelentése lenne. Az es ekkor nem egy adott főnévre vonatkozik.

Már ismerhetünk olyan kifejezéseket, amelyek az időjárást írják le:

Es regnet.
Esik (az eső).

Es schneit.
Havazik.

Személytelenként használt igék: es gibt / es gab

Egyes igék személyes és személytelen igeként is használhatók. Egy példa erre a geben. A geben használható személyes igeként Dativ- és Akkusativobjekt-el (valakinek adni valamit), vagy személytelen igeként az es névmással és Akkusativobjekt-el. Az es gibt + Akkusativ szerkezettel azt fejezzük ki, hogy valami van, rendelkezésre áll.

Es gibt viele Angebote.
Sok ajánlat van.

Auf dem Land gibt es keine Kinos.
Vidéken nincs mozi.

Régebben az es gibt helyett az es gab formát használták:

Gab es das Rathaus früher schon? – Ja, das gab es.
Korábban létezett a városháza? - Igen volt.

Es gab früher noch nicht so viele Autos.
Korábban még nem volt ilyen sok autó.