arrow_back Felszólító mód: informális

Imperativ: informell

Informális felszólító mód: egyes szám

a) Végződés nélküli formák

Az informális (tegező) felszólító módban van egyes számú és többes számú alak. Az egyes számú alakot az egyes szám 2. személyű jelen idejű igével képezzük. A személyes névmás és az -st végződés elmarad. Azoknál az igéknél, amelyek -s, -ß, -z vagy -x-re végződnek, csak a -t végződés marad el. Az egyes számban az felszólító módnak így legtöbbször nincs végződése.

(Du) mach(st) viel Sport. -> Imperativ: Mach viel Sport!
(Te) sokat sportolsz. -> Felszólítás: Sportolj sokat!

(Du) geh(st) oft spazieren. -> Imperativ: Geh oft spazieren!
(Te) gyakran mész sétálni. -> Felszólítás: Menj gyakran sétálni!

(Du) putz(t) regelmäßig die Zähne. -> Imperativ: Putz regelmäßig die Zähne!
(Te) rendszeresen mosol fogat. -> Felszólítás: Moss rendszeresen fogat!

(Du) iss(t) mehr Obst. -> Imperativ: Iss mehr Obst!
(Te) több gyümölcsöt eszel. -> Felszólítás: Egyél több gyümölcsöt!

Az a-ról ä-re tőhangváltó igék esetén felszólító módban nincs umlaut.

(Du) fähr(st) mit dem Fahrrad zur Arbeit. -> Imperativ: Fahr mit dem Fahrrad zur Arbeit!
(Te) kerékpárral mész munkába. -> Felszólítás: Menj kerékpárral munkába!

(Du) schläf(st) genug. -> Imperativ: Schlaf genug!
(Te) eleget alszol. -> Felszólítás: Aludj eleget!

b) Különleges formák -e végződéssel

Sok felszólító forma képezhető -e végződéssel is. Gyakran csak stílusbeli különbség, ha valaki azt mondja:

Mach jeden Tag Sport!
Sportolj minden nap!

vagy:

Mache jeden Tag Sport!
Sportolj minden nap!

Az első változat gyakoribb a beszélt nyelvben. A második változat főként az írott nyelvben szerepel. Egyes felszólító alakok régimódinak hangzanak, ha -e végződéssel képzik.

Ha az egyes szám második személyű igének -est végződése van, akkor az -e a felszólító módban megmarad.

(Du) arbeite(st) nicht zu viel. -> Imperativ: Arbeite nicht zu viel!
(Te) nem dolgozol túl sokat. -> Felszólítás : Ne dolgozz túl sokat!

(Du) öffne(st) das Fenster. -> Imperativ: Öffne das Fenster!
(Te) kinyitod az ablakot. -> Felszólítás: Nyisd ki az ablakot!

Az e-ről i-re magánhangzóváltásnál (pl. essen -> Iss!) az -e végződés nem használható.

Informális felszólító mód: többes szám

Ha több embert szeretnénk felszólítani, akkor a többes számú alakot használjuk. Ezt a jelen idő többes szám 2. személlyel képezzük. A személyes névmás kiesik, de a végződés változatlanul megmarad.

(Ihr) macht viel Sport. -> Imperativ: Macht viel Sport!
(Ti) sokat sportoltok. -> Felszólítás : Sportoljatok sokat!

(Ihr) esst mehr Obst. -> Imperativ: Esst mehr Obst!
(Ti) több gyümölcsöt esztek. -> Felszólítás: Egyetek több gyümölcsöt!

(Ihr) fahrt mit dem Fahrrad zur Arbeit. -> Imperativ: Fahrt mit dem Fahrrad zur Arbeit!
(Ti) kerékpárral mentek munkába. -> Felszólítás: Menjetek kerékpárral munkába!

(Ihr) arbeitet nicht zu viel. -> Imperativ: Arbeitet nicht zu viel.
(Ti) nem dolgoztok túl sokat. -> Felszólítás : Ne dolgozzatok túl sokat.

A felszólító mód áttekintése

A felszólító mód szabályos alakjai a következők:

infromális (egyes szám)

Trink(e) viel Wasser!

informális (többes szám)

Trinkt viel Wasser!

formális

Trinken Sie viel Wasser!

Felszólító módban a sein ige ragozása rendhagyó:

informális (egyes szám)

Sei fair!

informális (többes szám)

Seid fair!

formális

Seien Sie fair!


Német nyelvtani kifejezések:

der Imperativ (felszólító mód): A felszólító mód egyike a német igemódoknak. A felszólító mód kérést, felszólítást vagy parancsot fejez ki.