arrow_back Partizip II: gyenge igék

Partizip II: regelmäßig

A gyenge (szabályos ragozású) igék Partizip II alakja általában ge-vel kezdődik, majd az igető következik, és -t-vel végződik.

Infinitiv Partizip II
machen gemacht
frühstücken gefrühstückt
kochen gekocht

Ha az igető -t-re vagy -d-re végződik, akkor a végződés egy e-vel kiegészül. Mássalhangzótorlódás esetén is néha egy e kerül beszúrásra. Gyakran magunk is észrevehetjük, hogy a könnyebb kiejtéshez egy e-re van szükség.

Infinitiv Partizip II
arbeiten gearbeitet
öffnen geöffnet

Egyes igék ge- nélkül alkotják a Partizip II-őt:

  • az -ier végződésű igék

  • a nem elváló igekötővel rendelkező igék, például be-, ent-, er-, ver-, zer-

Infinitiv Partizip II
fotografieren fotografiert
reservieren reserviert
besuchen besucht

Német nyelvtani kifejezések:

das Partizip II: Megfelel a magyar befejezett melléknévi igenévnek. Az igéből képzett Partizip II egy melléknévre hasonlít. Különféle nyelvtani szerkezetekben használjuk, mint például a Perfekt igeidők képzésére.