arrow_back Felszólító mód: formális

Imperativ: formell

A felszólító mód (Imperativ) kérést, felszólítást vagy parancsot fejez ki. Ezt az igemódot például akkor lehet használni, amikor elmagyarázzák valakinek, hogyan juthat el egy helyre. Amikor valakit a Sie személyes névmással szólítunk meg (magázás), akkor a formális felszólító módot használjuk.

A formális (magázó) felszólító módot úgy képezzük, hogy a ragozott igét a személyes névmás elé helyezzük. A formális felszólító mód alakja egyes és többes számban megegyezik.

Kijelentő mondat:

Sie gehen geradeaus.
Ön egyenesen megy. / Önök egyenesen mennek.

Sie überqueren den Schillerplatz.
Ön keresztülmegy a Schillerplatz-on. / Önök keresztülmennek a Schillerplatz-on.

Felszólító mondat:

Gehen Sie geradeaus.
Menjen egyenesen! / Menjenek egyenesen!

Überqueren Sie den Schillerplatz.
Menjen keresztül a Schillerplatz-on! / Menjenek keresztül a Schillerplatz-on!

A sein ige felszólító módban rendhagyó ragozású:

Kijelentő mondat: Sie sind pünktlich.
Ön pontos. / Önök pontosak.

Felszólító mondat: Seien Sie pünktlich.
Legyen pontos! / Legyenek pontosak!


Német nyelvtani kifejezések:

der Imperativ (felszólító mód): A felszólító mód az igemódok egyike. A felszólító mód kérést, felszólítást vagy parancsot fejez ki.