arrow_back A2-9.3 Mein Traumpartner

Jacques kapcsolatba lépett Ingével. Válaszolnia kell az üzeneteire? Néhai férjére, Güntherre gondol. Tarek biztatja: az élet megy tovább!

Partnerek és kapcsolatok
 • beszélni a szerelemről, a partnerekről és a kapcsolatokról
 • hogyan jellemezzünk valakit
 • herein|kommenplay_arrowbejön
  kommt herein, kam herein, ist hereingekommen
 • jemandem (für etwas) dankenplay_arrow(meg)köszön
  dankt, dankte, hat gedankt
 • sich trennenplay_arrowelválaszt; elválik
  trennt, trennte, hat getrennt
 • sich verliebenplay_arrowszerelmes lesz, beleszeret vkibe
  verliebt, verliebte, hat verliebt
 • der Ehemann, die Ehemännerplay_arrowférj, nős férfi
 • der Ehering, die Eheringeplay_arrowjegygyűrű
 • der Ring, die Ringeplay_arrowgyűrű
 • der Traummann, die Traummännerplay_arrowálmai férfia
 • der Verlobungsring, die Verlobungsringeplay_arrowjegygyűrű
 • die Beziehung, die Beziehungenplay_arrowkapcsolat, vonatkozás, összefüggés
 • die Ehe, die Ehenplay_arrowházasság
 • die Ehefrau, die Ehefrauenplay_arrowfeleség
 • die Freundschaft, die Freundschaftenplay_arrowbarátság
 • die Nordseeplay_arrowészaki tenger
  nur Singular, immer mit Artikel
 • die Traumfrau, die Traumfrauenplay_arrowálmai asszonya
 • die Verlobung, die Verlobungenplay_arroweljegyzés
 • die Wahrheit, die Wahrheitenplay_arrowigazság, valóság
 • der Single, die Singlesplay_arrowegyedülálló (személy)
  aus dem Englischen
 • charmantplay_arrowbájos
  charmanter, am charmantesten
 • ehrlichplay_arrowőszinte, becsületes
  ehrlicher, am ehrlichsten
 • gemeinsamplay_arrowegyüttes, közös
 • verliebtplay_arrowszerelmes
  verliebter, am verliebtesten
 • verlobtplay_arroweljegyzett
 • zuverlässigplay_arrowmegbízható
  zuverlässiger, am zuverlässigsten
 • der beste Freund, die besten Freundeplay_arrowa legjobb barát
 • die beste Freundin, die besten Freundinnenplay_arrowa legjobb barátnő
 • Freundschaft schließenplay_arrowbarátságot köt
  schließt, schloss, hat geschlossen
 • für jemanden da seinplay_arrowott van valakiért
  ist, war, ist gewesen
 • in der letzten Zeitplay_arrowaz utóbbi időben
 • jemandem von etwas erzählenplay_arrowmesél valakinek valamiről
  erzählt, erzählte, hat erzählt
 • jemanden an etwas/jemanden erinnernplay_arrowemlékeztet valakit valamire/valakire
  erinnert, erinnerte, hat erinnert
 • sich an etwas/jemanden gewöhnenplay_arrowmegszokik valamit/valakit
  gewöhnt, gewöhnte, hat gewöhnt
Alapszavak tanulása 1

Német alapszavak

Alapszavak tanulása 2

Német alapszavak

Lecke gyakorlatok DW

Mein Traumpartner

Szkript DW

Mein Traumpartner