arrow_back A2-6.3 Das macht mir Sorgen!

Pepe elmondja Nico-nak, hogy aggódik érte, és segíteni akar neki. Nico ezt nem akarja elfogadni a bátyjától.

Elutasítás és aggodalmak kifejezése
 • aggodalmakról, bizonytalanságokról beszélni
 • hogyan lehet udvariasan kifejezni elutasítását és aggodalmát
 • visszaható névmások részes esetben való használata
 • (sich etwas) überlegenplay_arrowmeggondol; megfontol
  überlegt, überlegte, hat überlegt
 • etwas vor|habenplay_arrowszándékozik, tervez
  hat vor, hatte vor, hat vorgehabt
 • jemanden beruhigenplay_arrowmegnyugtat; megnyugszik
  beruhigt, beruhigte, hat beruhigt
 • jemanden drückenplay_arrow(meg)nyom, szorít
  drückt, drückte, gedrückt
 • jemanden küssenplay_arrowcsókol
  küsst, küsste, hat geküsst
 • jemanden umarmenplay_arrowmegölel, átölel
  umarmt, umarmte, hat umarmt
 • sich etwas denkenplay_arrowgondolkodik, gondol
  denkt, dachte, gedacht
 • sich etwas vor|stellenplay_arrowbemutat, bemutatkozik; elképzel
  stellt vor, stellte vor, hat vorgestellt
 • weiter|gehenplay_arrowtovábbmegy
  geht weiter, ging weiter, ist weitergegangen
 • der Fehler, die Fehlerplay_arrowhiba
 • der Respektplay_arrowtisztelet, megbecsülés, tekintély
  nur Singular
 • der Selbstständige, die Selbstständigenplay_arrowönálló vállalkozó
  mit unbestimmtem Artikel: ein Selbstständiger, Selbstständige
 • die Mitgliedschaft, die Mitgliedschaftenplay_arrowtagság
 • die Selbstständige, die Selbstständigenplay_arrowönálló vállalkozó (nő)
  mit unbestimmtem Artikel: eine Selbstständige, Selbstständige
 • finanziellplay_arrowpénzügyi, anyagi
 • auf jemanden wütend seinplay_arrowharagszik valakire
  ist, war, ist gewesen
 • die schwere Zeit, die schweren Zeitenplay_arrownehéz idők
 • sich (um jemanden/etwas) Sorgen machenplay_arrowaggódik
  macht, machte, hat gemacht
 • sich bei jemandem meldenplay_arrowkapcsolatba lép valakivel
  meldet, meldete, hat gemeldet
 • sich etwas leisten könnenplay_arrowmegengedhet magának valamit
  kann, konnte
Alapszavak tanulása 1

Német alapszavak

Alapszavak tanulása 2

Német alapszavak

Nyelvtani ismeretek

Visszaható névmások (2)

Lecke gyakorlatok DW

Das macht mir Sorgen!

Szkript DW

Das macht mir Sorgen!