arrow_back A2-5.4 Das meinen Sie nicht ernst!

Yara szomszédja ismét az üzlete elé tette a kukáit. Yara dühös. Ennek tetejébe a bérbeadó kellemetlen hírekkel érkezik. Érdemes vitatkozni?

A beszélgetések megértése
 • hogyan fejezze ki véleményét egy beszélgetésben
 • milyen kifejezéseket használhat érveléskor
 • (etwas) schließenplay_arrow(be)zár, (meg)köt
  schließt, schloss, hat geschlossen
 • (mit jemandem) diskutierenplay_arrow(meg)vitat, megbeszél, vitatkozik
  diskutiert, diskutierte, hat diskutiert
 • etwas aus|drückenplay_arrowkifejez, kinyom
  drückt aus, drückte aus, hat ausgedrückt
 • etwas erhöhenplay_arrowemel, növel; emelkedik, növekszik
  erhöht, erhöhte, hat erhöht
 • etwas klärenplay_arrowtisztáz; tisztázódik
  klärt, klärte, hat geklärt
 • sich erhöhenplay_arrowemel, növel; emelkedik, növekszik
  erhöht, erhöhte, hat erhöht
 • sich verändernplay_arrow(meg-, el)változtat, módosít; megváltozik, módosul
  verändert, veränderte, hat verändert
 • steigenplay_arrow(fel-, le)száll, emelkedik
  steigt, stieg, ist gestiegen
 • der Ladenbesitzer, die Ladenbesitzerplay_arrowüzlettulajdonos; boltos
 • der Markt, die Märkteplay_arrowpiac, vásár
 • der Widerspruch, die Widersprücheplay_arrowellentmondás; tiltakozás
 • die Entscheidung, die Entscheidungenplay_arrowdöntés, határozat
 • die Ladenbesitzerin, die Ladenbesitzerinnenplay_arrowbolttulajdonos (nő)
 • die Lösung, die Lösungenplay_arrowmegoldás
 • die Mieterhöhung, die Mieterhöhungenplay_arrowlakbéremelés
 • die Zustimmungplay_arrowbeleegyezés, hozzájárulás, jóváhagyás
  nur Singular
 • das Viertel, die Viertelplay_arrownegyed
 • Mit freundlichen Grüßenplay_arrowüdvözlettel
  Abkürzung: MfG
 • recht habenplay_arrowigaza van
  hat, hatte, hat gehabt
 • sich über etwas wundernplay_arrowmeglepődik valamin
  wundert, wunderte, hat gewundert
 • Das meinen Sie nicht ernst.play_arrowEzt nem gondolja komolyan.
 • Das sehe ich auch so.play_arrowEgyetértek. Én is úgy látom.
 • Das sehe ich nicht so.play_arrowÉn nem így látom.
 • Es reicht mir.play_arrowElegem van.
 • Ich bin anderer Meinung.play_arrowNem értek egyet. Más a véleményem.
 • Sehr geehrte Frau ...play_arrowTisztelt ... Asszony!
 • Sehr geehrter Herr ...play_arrowTisztelt ... Úr!
Alapszavak tanulása 1

Német alapszavak

Alapszavak tanulása 2

Német alapszavak

Lecke gyakorlatok DW

Das meinen Sie nicht ernst!

Szkript DW

Das meinen Sie nicht ernst!