arrow_back A2-5.1 Alltag und Freizeit

Elérkezett a nap: Nico beköltözik a közös lakásba! Sebastian segít Nico-nak szállítani a dobozokat és a bútorokat. Megkéri Lisát, hogy szabadidejében segítsen egy dologban...

Beszélgetés a szabadidőről
 • szabadidőről és hobbiról beszélni
 • mindennapi tevékenységekről beszélni
 • (etwas/jemanden) fotografierenplay_arrowfényképez
  fotografiert, fotografierte, hat fotografiert
 • (sich) duschenplay_arrowtusol
  duscht, duschte, hat geduscht
 • etwas tragenplay_arrowhord, visz, visel
  trägt, trug, hat getragen
 • nach|kommenplay_arrow(később) utánajön, utánamegy
  kommt nach, kam nach, ist nachgekommen
 • sich (mit jemandem) verabredenplay_arrowmegbeszél vmit, megállapodik vmiben; találkozót megbeszél
  verabredet, verabredete, hat verabredet
 • sich (über etwas/jemanden) auf|regenplay_arrowfelizgat, felzaklat; felizgatja magát
  regt auf, regte auf, hat aufgeregt
 • sich ab|trocknenplay_arrow(meg-, le)töröl, eltörölget, felszárad
  trocknet ab, trocknete ab, hat abgetrocknet
 • sich an|ziehenplay_arrowfelhúz, felvesz, felöltözik
  zieht an, zog an, hat angezogen
 • sich ein|cremenplay_arrowkrémez
  cremt ein, cremte ein, hat eingecremt
 • sich engagierenplay_arrowszerződtet, alkalmaz; vállalkozik
  engagiert, engagierte, hat engagiert
 • sich entscheidenplay_arrow(el)dönt, (el)határoz
  entscheidet, entschied, hat entschieden
 • sich entspannenplay_arrowlazít, pihen
  entspannt, entspannte, hat entspannt
 • sich kämmenplay_arrowfésül
  kämmt, kämmte, hat gekämmt
 • sich rasierenplay_arrowborotválkozik
  rasiert, rasierte, hat rasiert
 • sich schminkenplay_arrowkifest; kifesti magát
  schminkt, schminkte, hat geschminkt
 • sich unterhaltenplay_arrow(fenn-, el)tart, szórakoztat; beszélget
  unterhält, unterhielt, hat unterhalten
 • der Chor, die Chöreplay_arrowkórus
 • der Kilometer, die Kilometerplay_arrowkilométer
 • die Kiste, die Kistenplay_arrowláda
 • die Matratze, die Matratzenplay_arrowmatrac
 • die Redewendung, die Redewendungenplay_arrowszófordulat, szólás
 • das Projekt, die Projekteplay_arrowprojekt, tervezet
 • ehrenamtlichplay_arrowönkéntes, társadalmi munkában végzett
 • Aerobic machenplay_arrowaerobic gyakorlatot végez
  macht, machte, hat gemacht
 • einen Marathon laufenplay_arrowmaratont fut
  läuft, lief, ist gelaufen
 • im Trend seinplay_arrowtrendi, stílusos
  ist, war, ist gewesen
 • jeder Dritteplay_arrowminden harmadik
 • sich für etwas/jemanden interessierenplay_arrowérdeklődik valami/valaki iránt
  interessiert, interessierte, hat interessiert
 • sich mit jemandem treffenplay_arrowtalálkozik valakivel
  trifft, traf, hat getroffen
 • unter einer Bedingungplay_arrowegy feltétellel
 • Das klingt cool.play_arrowEz jól hangzik.
Alapszavak tanulása 1

Német alapszavak

Alapszavak tanulása 2

Német alapszavak

Nyelvtani ismeretek 1

Visszaható igék

Nyelvtani ismeretek 2

Visszaható névmások (1)

Lecke gyakorlatok DW

Alltag und Freizeit

Szkript DW

Alltag und Freizeit