arrow_back A2-17.3 Meiner Meinung nach

Selma apja valahogy rájött, hogy Selma nincs a német nyelvtanfolyamon. Haza kell mennie. Pepe Nicóhoz jön, és elmondja neki, hogy Selma apjával telefonált. Nico mérges...

Konfliktus és nézeteltérés
 • konfliktusokban használt kifejezések
 • az egyet nem értés és az egyetértés különböző módokon történő kifejezése
 • (jemandem) etwas vor|schlagenplay_arrowjavasol, ajánl
  schlägt vor, schlug vor, hat vorgeschlagen
 • etwas ahnenplay_arrowgyanít
  ahnt, ahnte, hat geahnt
 • etwas schaffenplay_arrowtesz, (meg)csinál, szerez, elintéz, teremt, alkot
  schafft, schaffte, hat geschafft
 • jemandem etwas erklärenplay_arrow(meg)magyaráz
  erklärt, erklärte, hat erklärt
 • jemandem widersprechenplay_arrowellentmond, ellenkezik
  widerspricht, widersprach, hat widersprochen
 • spinnenplay_arrowhülyeségeket beszél; bolond, becsavarodott
  spinnt, spann, hat gesponnen
 • der Bericht, die Berichteplay_arrowjelentés, tudósítás, beszámoló
 • der Idiot, die Idiotenplay_arrowidióta
 • der Unsinnplay_arrowesztelenség
  nur Singular
 • der Vorschlag, die Vorschlägeplay_arrowjavaslat, indítvány, ajánlat
 • der Widerspruch, die Widersprücheplay_arrowellentmondás
 • die Schlange, die Schlangenplay_arrowkígyó, sor
 • die Zustimmungplay_arrowbeleegyezés, hozzájárulás, jóváhagyás
  nur Singular
 • das Missverständnis, die Missverständnisseplay_arrowfélreértés, tévedés, nézeteltérés
 • das Tor, die Toreplay_arrowkapu, gól
 • beleidigtplay_arrowsértődött
  beleidigter, am beleidigsten
 • deutlichplay_arrowérthető, világos
  deutlicher, am deutlichsten
 • fertigplay_arrowkész
 • überzeugendplay_arrowmeggyőző
  überzeugender, am überzeugendsten
 • unmöglichplay_arrowlehetetlen
 • wahrplay_arrowigaz, valóságos
 • irgendetwasplay_arrowbármi, valami
 • irgendwieplay_arrowvalahogyan
 • weilplay_arrowmert, mivel(hogy)
 • (an etwas) Schuld habenplay_arrowhibás valamiben
  hat, hatte, hat gehabt
 • (an etwas) schuld seinplay_arrowhibás valamiben
  ist, war, ist gewesen
 • jemanden aus|reden lassenplay_arrowhagyja, hogy valaki befejezze a beszédet
  lässt ausreden, ließ ausreden, hat ausreden lassen
 • meiner Meinung nachplay_arrowszerintem
 • mit Absichtplay_arrowszándékosan
 • morgen frühplay_arrowholnap reggel
 • vorbei seinplay_arrowvége van, elmúlt
  ist, war, ist gewesen
 • Das darf doch nicht wahr sein!play_arrowEz nem lehet igaz!
 • Ich bin anderer Meinung.play_arrowMáshogy gondolom. Nem értek egyet.
 • Ich bin der gleichen Meinung.play_arrowÉn is ezt gondolom. Egyetértek.
Alapszavak tanulása 1

Német alapszavak

Alapszavak tanulása 2

Német alapszavak

Lecke gyakorlatok DW

Meiner Meinung nach

Szkript DW

Meiner Meinung nach