arrow_back A2-11.4 Damals

Nico és Selma egy kellemes délutánt töltenek együtt. Amikor Nico megtudja, hogy Selma sokat táncolt, hirtelen kölcsönkér egy gitárt, és játszik neki valamit...

Beszélgetés a múltról
 • hogyan beszéljünk múltbeli eseményekről
 • hogyan hasonlítsuk össze a dolgokat: akkor és most
 • megérteni a szakmai életrajzokat
 • (etwas) malenplay_arrowfest
  malt, malte, hat gemalt
 • etwas startenplay_arrowindul, indít
  startet, startete, hat gestartet
 • jemanden motivierenplay_arrowmotivál
  motiviert, motivierte, hat motiviert
 • jemanden/etwas entdeckenplay_arrowfelfedez, felfed
  entdeckt, entdeckte, hat entdeckt
 • der Artikel, die Artikelplay_arrow(újság-, áru-)cikk, névelő
 • der Choreograph, die Choreographenplay_arrowkoreográfus
 • der Direktor, die Direktorenplay_arrowigazgató
 • der Tanz, die Tänzeplay_arrowtánc
 • der Tänzer, die Tänzerplay_arrowtáncos
 • der Tod, die Todeplay_arrowhalál
  Plural selten
 • die Begeisterung, die Begeisterungenplay_arrowlelkesültség
  Plural selten
 • die Choreographin, die Choreographinnenplay_arrowkoreográfus (nő)
 • die Direktorin, die Direktorinnenplay_arrowigazgató (nő)
 • die Erzählung, die Erzählungenplay_arrowelbeszélés
 • die Karriere, die Karrierenplay_arrowkarrier, előmenetel, életpálya
 • die Tänzerin, die Tänzerinnenplay_arrowtáncosnő
 • das Ballettplay_arrowbalett; balettkar
  nur Singular
 • das Klavier, die Klaviereplay_arrowzongora
 • das Stipendium, die Stipendienplay_arrowösztöndíj
 • berühmtplay_arrowhíres
  berühmter, am berühmtesten
 • verbotenplay_arrowtilos, tiltott
 • eine Ausbildung machenplay_arrowképzést végez
  macht, machte, hat gemacht
 • Karriere machenplay_arrowkarriert csinál
  macht, machte, hat gemacht
 • Zeit für sich habenplay_arrowidőt szakít magára
  hat, hatte, hat gehabt
Alapszavak tanulása 1

Német alapszavak

Alapszavak tanulása 2

Német alapszavak

Nyelvtani ismeretek

Präteritum: szabályos ragozás (1)

Szkript DW

Damals