arrow_back A2-1.3 Rechnungen

A Yara kerékpárüzletében sok minden leállt. Neki kell gondoskodnia a kifizetetlen számlákról, rendelésekről és megválaszolatlan e-mailekről. Eközben meglátogatja Tarek, és üzenetet kap Nicotól.

Beszélgetés a számlákról
 • beszélni a számlákról és fizetésekről
 • megérteni a számlákat és a fizetési formákat
 • az "-ung” végződésű szavak megértése
 • beszélni a villamosenergia-megtakarításról
 • tippeket adni a pénz- és villamosenergia-megtakarításhoz
 • ab|gehenplay_arrowletér, elhagy
  geht ab, ging ab, ist abgegangen
 • ein|gehenplay_arrowbelép, bemegy; belemegy, elfogad
  geht ein, ging ein, ist eingegangen
 • etwas ab|buchenplay_arrowkontóról levon
  bucht ab, buchte ab, hat abgebucht
 • etwas an|lassenplay_arrowbekapcsolva hagy, működésben hagy
  lässt an, ließ an, hat angelassen
 • etwas aus|schaltenplay_arrowkikapcsol
  schaltet aus, schaltete aus, hat ausgeschaltet
 • etwas bescheinigenplay_arrowigazol, elismer
  bescheinigt, bescheinigte, hat bescheinigt
 • etwas ein|gebenplay_arrowbead
  gibt ein, gab ein, hat eingegeben
 • etwas ein|richtenplay_arrowberendez, felszerel, intéz
  richtet ein, richtete ein, hat eingerichtet
 • etwas ein|zahlenplay_arrowbefizet
  zahlt ein, zahlte ein, hat eingezahlt
 • etwas überweisenplay_arrowátutal, beutal
  überweist, überwies, hat überwiesen
 • etwas verbrauchenplay_arrowelhasznál, fogyaszt
  verbraucht, verbrauchte, hat verbraucht
 • jemandem etwas schickenplay_arrowküld
  schickt, schickte, hat geschickt
 • jemandem etwas schuldenplay_arrowtartozik, adós
  schuldet, schuldete, hat geschuldet
 • rechnenplay_arrowszámol, számításba vesz, számít vkire
  rechnet, rechnete, hat gerechnet
 • schauenplay_arrownéz, tekint
  schaut, schaute, hat geschaut
 • der Betrag, die Beträgeplay_arrowösszeg, pénzösszeg
 • der Dauerauftrag, die Daueraufträgeplay_arrowállandó megbízás
 • der Empfänger, die Empfängerplay_arrowcímzett, átvevő, fogadó, vevő(készülék)
 • der Kontoinhaber, die Kontoinhaberplay_arrowfolyószámla tulajdonos
 • der Kontostand, die Kontoständeplay_arrowszámlaegyenleg
 • der Vermieter, die Vermieterplay_arrowbérbeadó
 • der Verwendungszweck, die Verwendungszweckeplay_arrowhasználati cél
 • die Art, die Artenplay_arrowfaj(ta), jelleg, mód, természet, alkat
 • die Empfängerin, die Empfängerinnenplay_arrowcímzett
 • die Erinnerung, die Erinnerungenplay_arrowemlék, emlékezet, emlékezés
 • die Kontoinhaberin, die Kontoinhaberinnenplay_arrowszámlatulajdonos (nő)
 • die Lastschrift, die Lastschriftenplay_arrowterhelés (számláé)
 • die Mahnung, die Mahnungenplay_arrowemlékeztető, figyelmeztetés, intő
 • die Quittung, die Quittungenplay_arrownyugta, elismervény
 • die Rate, die Ratenplay_arrowrészlet, ráta
 • die Schulden (Plural)play_arrowadósságok
  hier nur Plural
 • die TAN, die TANsplay_arrowtan
  Kurzform von: Transaktionsnummer
 • die Überweisung, die Überweisungenplay_arrowátutalás, beutaló
 • die Vermieterin, die Vermieterinnenplay_arrowbérbeadó
 • die Vorkasseplay_arrowelőre fizetés
  nur Singular
 • die Zahlung, die Zahlungenplay_arrowfizetés, fizetett összeg
 • das Gasplay_arrowgáz
  hier nur Singular
 • das Licht, die Lichterplay_arrowfény
 • stattplay_arrowhelyett, ahelyett
 • untenplay_arrowlenn, lent, alul
 • auf etwas/jemanden achtenplay_arrowfigyelni valamire/valakire
  achtet, achtete, hat geachtet
 • einen Kredit auf|nehmenplay_arrowkölcsönt vesz fel
  nimmt auf, nahm auf, hat aufgenommen
 • im Minus seinplay_arrowmínuszban van
  ist, war, ist gewesen
 • im Plus seinplay_arrowpluszban van
  ist, war, ist gewesen
 • jemanden an etwas erinnernplay_arrowemlékeztet valakit valamire
  erinnert, erinnerte, hat erinnert
 • sich um etwas/jemanden kümmernplay_arrowgondoskodik valamiről/valakiről
  kümmert, kümmerte, hat gekümmert
Alapszavak tanulása 1

Német alapszavak

Alapszavak tanulása 2

Német alapszavak

Alapszavak tanulása 3

Német alapszavak

Nyelvtani ismeretek

Az -ung végződésű főnevek

Szkript DW

Rechnungen