arrow_back A1-5.2 Wem gehört das?

A mai német órán Lisa tanítványai megtanulják, hogyan kérdezzenek tárgyakról. Az óra közepén hirtelen kinyílik az ajtó…

Kérdezés tárgyakról
 • tárgyakról kérdezni
 • megmondani, hogy valami valakié
 • (etwas) hörenplay_arrowhall, (meg)hallgat
  hört, hörte, hat gehört
 • (etwas) lernenplay_arrowtanul
  lernt, lernte, hat gelernt
 • (etwas) lesenplay_arrowolvas
  liest, las, hat gelesen
 • (etwas) schreibenplay_arrowír
  schreibt, schrieb, hat geschrieben
 • (etwas) übenplay_arrowgyakorol
  übt, übte, hat geübt
 • etwas wiederholenplay_arrowmegismétel
  wiederholt, wiederholte, hat wiederholt
 • der Deutschunterrichtplay_arrownémetóra
  nur Singular
 • der Dialog, die Dialogeplay_arrowpárbeszéd
 • der Kursteilnehmer, die Kursteilnehmerplay_arrowtanfolyami résztvevő
 • der Nachmittag, die Nachmittageplay_arrowdélután
 • der Ordner, die Ordnerplay_arrowrendező, iratrendező, mappa
 • der Satz, die Sätzeplay_arrowmondat
 • der Text, die Texteplay_arrowszöveg
 • die Bestellung, die Bestellungenplay_arrowrendelés
 • die Hausaufgabe, die Hausaufgabenplay_arrowházi feladat
  meist im Plural
 • die Kursteilnehmerin, die Kursteilnehmerinnenplay_arrowtanfolyam résztvevője (nő)
 • die Nachricht, die Nachrichtenplay_arrowhír, értesítés, üzenet
 • die Pause, die Pausenplay_arrowszünet
 • die Tafel, die Tafelnplay_arrowtábla
 • das Jahr, die Jahreplay_arrowév
 • das Wort, die Wörterplay_arrowszó
 • das Wörterbuch, die Wörterbücherplay_arrowszótár
 • falschplay_arrowhibás, rossz, téves, hamis
 • richtigplay_arrowhelyes, jó
 • einplay_arrowegy (határozatlan névelő)
 • eineplay_arrowegy
 • vonplay_arrow-tól, -től, -ról, -ről, -ból, vkié, vmié
 • zum Beispielplay_arrowpéldául
  Abkürzung: z. B.
Alapszavak tanulása 1

Német alapszavak

Alapszavak tanulása 2

Német alapszavak

Alapszavak tanulása 3

Német alapszavak

Nyelvtani ismeretek 1

A határozatlan névelő

Nyelvtani ismeretek 2

Határozatlan vagy határozott névelő?

Nyelvtani ismeretek 3

A főnév többes száma

Nyelvtani ismeretek 4

Ragozás: lesen

Lecke gyakorlatok DW

Wem gehört das?

Szkript DW

Wem gehört das?