arrow_back A1-13.2 Jahreszeiten

Miután Nico táskáját az út szélén hagyták, két férfi találta meg. Mit csinálnak a táskával? És mi köze ennek az évszakokhoz?

Évszakok összehasonlítása
 • az évszakokról beszélni
 • az évszakok és egyéb dolgok összehasonlítása egymással
 • etwas verlierenplay_arrow(el)veszít
  verliert, verlor, hat verloren
 • etwas/jemanden mit|nehmenplay_arrowelvisz, magával visz
  nimmt mit, nahm mit, hat mitgenommen
 • frierenplay_arrowfázik, (be-, meg)fagy
  friert, fror, hat gefroren
 • der Frühling, die Frühlingeplay_arrowtavasz
  Plural selten
 • der Herbst, die Herbsteplay_arrowősz
  Plural selten
 • der Sommer, die Sommerplay_arrownyár
 • der Winter, die Winterplay_arrowtél
 • die Blume, die Blumenplay_arrowvirág
 • die Jahreszeit, die Jahreszeitenplay_arrowévszak
 • die Kälteplay_arrowhideg; (átv.) hidegség, hűvösség
  nur Singular
 • die Temperatur, die Temperaturenplay_arrowhőmérséklet
 • das Blatt, die Blätterplay_arrowlevél
 • bekanntplay_arrowismert, ismerős
  bekannter, am bekanntesten
 • grünplay_arrowzöld
 • heißplay_arrowforró
  heißer, am heißesten
 • kaltplay_arrowhideg
  kälter, am kältesten
 • nassplay_arrownedves, ázott, vizes
  nasser, am nassesten
 • regnerischplay_arrowesős
  regnerischer, am regnerischsten
 • schlimmplay_arrowrossz, beteg, fájós
  schlimmer, am schlimmsten
 • schönplay_arrowszép, helyes, jó, szívélyes
  schöner, am schönsten
 • schwerplay_arrownehéz, súlyos(an), nagyon
  schwerer, am schwersten
 • sonnigplay_arrownapos
  sonniger, am sonnigsten
 • spannendplay_arrowérdekfeszítő, lebilincselő
  spannender, am spannendsten
 • trockenplay_arrowszáraz
  trockener, am trockensten
 • warmplay_arrowmeleg
  wärmer, am wärmsten
 • windigplay_arrowszeles, szellős
  windiger, am windigsten
 • alsplay_arrowmint, mintha, amint
 • genausoplay_arrowéppolyan, ugyanolyan, éppúgy
 • wieplay_arrowhogy(an), milyen, mint, amilyen
 • Ski fahrenplay_arrowsíel
  fährt, fuhr, ist gefahren
Alapszavak tanulása 1

Német alapszavak

Alapszavak tanulása 2

Német alapszavak

Alapszavak tanulása 3

Német alapszavak

Alapszavak tanulása 4

Német alapszavak

Nyelvtani ismeretek 1

A melléknév fokozása (2)

Nyelvtani ismeretek 2

Összehasonlítás: wie/als (i)

Szkript DW

Jahreszeiten